Afgraven van Hedwigepolder gaat door: Raad van State wijst verzoek voormalig eigenaar af

Het onder water zetten van de Hedwigepolder kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Tegen de werkzaamheden was bezwaar gemaakt door Gery De Cloedt, de voormalige eigenaar van de polder.
Gery De Cloedt
Gery De Cloedt in de Hedwigepolder, archieffoto © ANP
De Cloedt wil dat de Raad van State uiteindelijk de onteigening van de polder in 2014 ongedaan maakt. Toen was volgens hem al een paar jaar bekend dat het water van de Westerschelde ernstig is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), maar dat is toen niet meegenomen in de beoordeling. Op korte termijn zouden daarom - via wat een voorlopige voorziening heet - de ontpolderingswerkzaamheden moeten worden stopgezet.

'Ongecontroleerde inundatie'

Maar de rechter ziet geen reden om dat te doen. Belangrijkste reden is de veiligheid. Doordat de werkzaamheden aan Belgische zijde al in een vergevorderd stadium zijn, zou in het komende stormseizoen de Prosperpolder en ook de Hedwigepolder onder water lopen. "In dat geval zou het echter gaan om een ongecontroleerde inundatie die grote veiligheidsrisico's met zich brengt," aldus de rechterlijke uitspraak.
Raad van State in Den Haag
Raad van State in Den Haag © Omroep Zeeland
De rechter beaamt dat in het gebied water zal stromen dat met PFAS is verontreinigd, maar op grond van verschillende onderzoeken zal die verontreiniging niet zo erg zijn dat er in de voormalige polder geen nieuwe estuariene natuur kan ontstaan. En dat is tenslotte de nieuwe bestemming van het gebied. Bovendien is het de verwachting dat het PFAS-gehalte in de komende jaren zal dalen, aldus de rechter.

Minister

Maandag liet ook de Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, in een brief aan de Tweede Kamer weten geen reden te zien om de ontpoldering van de Hedwigepolder uit te stellen. Op basis van elf onderzoeken zei Van der Wal zegt dat het doorsteken van de dijken vóór oktober verantwoord is.

Doorprocederen

De ontpolderingswerkzaamheden gaan dus door, maar de zaak van De Cloedt bij de Raad van State tegen de onteigening van 'zijn' Hedwigepolder gaat door. De zitting in die procedure vindt plaats in september van dit jaar.