KWF: Eerst bevolkingsonderzoek PFAS dan pas ontpolderen

KWF Kankerbestrijding roept het kabinet op om de Hedwigepolder niet te ontpolderen zolang niet bekend is wat de gevolgen zijn voor een gezonde leefomgeving als er met PFAS-vervuild water de polder in stroomt. Volgens KWF is het belangrijk om dat besluit te nemen vanuit het voorzorgsprincipe. Het fonds denkt dat uitstel van ontpolderen de enige manier is om te voorkomen dat er zich in de toekomst verdere gezondheidsschade en mogelijke gevallen van kanker aandienen.
Hedwige
De werkzaamheden aan de Hedwigepolder kunnen volgens minister Van der Wal (Natuur & Stikstof) gewoon doorgaan © Omroep Zeeland
Bij de uitvoering van de motie Beckerman/Hagen kijkt de minister niet naar de PFAS-waarden in het bloed van omwonenden van de Hedwigepolder. Volgens het KWF doet dat geen recht aan de motie, waarin werd opgeroepen om niet te ontpolderen totdat vaststaat dat er geen negatieve effecten optreden voor natuurontwikkeling én een gezonde leefomgeving. Volgens het KWF is een (steekproefsgewijs) bevolkingsonderzoek cruciaal om te kunnen beslissen of er veilig ontpolderd kan worden.

Financieel belang

SP-Statenlid Ger van Unen las de brief van KWF voor aan de Tweede Kamerfractie van de SP tijdens de vergadering van Provinciale Staten vanochtend. Daarbij vroeg zij zich af waarom de natuurorganisaties zo stil blijven rondom de natuur- en gezondheidseffecten van het ontpolderen van de Hedwige. "Is daar een financieel belang?!", vroeg Van Unen zich af. "Hoeveel geld krijgt Het Zeeuwse Landschap als toekomstig beheerder van dit gebied?"
Die opmerking kon volgens PvdA-Statenlid Inez Flameling niet door de beugel. "Ik vind het niet kunnen om partijen verdacht te maken die zich hier niet kunnen verdedigen", aldus Flameling. Daar was Bertie Steur (Partij voor Zeeland) het niet mee eens. "Wij vinden dit ook een zeer legitieme vraag," zei Steur in een reactie.
Minister Christiane van der Wal (Natuur en Stikstof) schreef maandag in een brief aan de Tweede Kamer dat de graafwerkzaamheden aan de Hedwigepolder hervat kunnen worden. Op basis van elf onderzoeken zegt de minister dat het doorsteken van de dijken vóór oktober verantwoord is. Volgens tegenstanders van het ontpolderen kijkt de minister bij dat besluit alleen naar natuureffecten en niet naar gezondheidseffecten.