Zeeland wil meewerken aan extra opvangplaatsen voor 225 vluchtelingen

Zeeland en de andere veiligheidsregio's in Nederland hebben met het kabinet afspraken gemaakt over het regelen van extra noodopvang. Afgesproken is dat iedere regio 225 extra opvangplaatsen regelt en dat er in totaal 7500 tijdelijke woningen worden gerealiseerd. De Zeeuwse gemeenten gaan de komende tijd, onder coördinatie van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), overleggen over hoe ze de opvang onderling gaan verdelen. Er is wel een slag om de arm: het toerismeseizoen maakt het vinden van geschikte opvangplaatsen complex.
Dit bed staat te wachten op een vluchteling die hier komt slapen in Studio A58
In Studio A58 in Middelburg worden sinds eind vorig jaar vluchtelingen opgevangen © Omroep Zeeland
De extra opvangplekken waarover nu afspraken zijn gemaakt, zijn hard nodig om het aanmeldcentrum in Ter Apel en de asielzoekerscentra in Nederland te ontlasten. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kampt met capaciteitsproblemen, waardoor er voor nieuw aangemelde vluchtelingen niet altijd plaats is. Ze slapen soms noodgedwongen op stoelen of op de grond.

Hogere instroom

Het wordt veroorzaakt door een hogere instroom dan waar rekening mee werd gehouden, gecombineerd met een lagere uitstroom van statushouders uit de azc's naar een woning. Door een gebrek aan geschikte woningen komt deze doorstroming niet op gang.
Het is volgens een woordvoerder van de Zeeuwse gemeenten nog te vroeg om te zeggen waar de vluchtelingen opgevangen gaan worden in Zeeland. De dertien gemeenten gaan, onder coördinatie van de voorzitter van de VRZ, overleggen hoe zij de opvang gaan realiseren. Het toerismeseizoen maakt de zaak ook complex, zegt de woordvoerder in een toelichting: "Maar uiteraard doen we er alles aan om de mogelijkheden die we hebben, te benutten."
De 225 extra noodopvangplaatsen in Zeeland en de 7500 tijdelijke woningen die er landelijk bij moeten komen, moeten de capaciteitsproblemen tijdelijk oplossen. In ruil voor de hulp van de veiligheidsregio's stelt het kabinet per regio dertig ambtenaren beschikbaar die de opvang coördineren. Het COA regelt de medische zorg.
Op dit moment worden al op vier locaties in Zeeland vluchtelingen opgevangen.

(Nood)opvang vluchtelingen in Zeeland

Plaats aantal periode
Zeelandhallen, Goes 320 augustus 2022
Studio A58, Middelburg 162 november 2023
Azc Middelburg, Laurens Stommesweg 330 juni 2025
Marinekazerne, Vlissingen 350 (+ mogelijk 140) januari 2023
Tot vorige week werden er ook tijdelijk 150 vluchtelingen opgevangen in de oude bibliotheek van Terneuzen. Die opvang maakte onderdeel uit van het vorige pakket noodmaatregelen. Daarin werd afgesproken dat iedere twee weken vier veiligheidsregio's elk 150 noodopvangplaatsen zou regelen. Die termijn liep vorige week af. De groep vluchtelingen die in Terneuzen verbleef, werd overgeplaatst naar Loon op Zand.

Vluchtelingen op cruisesschepen

Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen was tevreden over het verloop van de opvang in Terneuzen en sloot niet uit dat de bibliotheek nog een keer zou worden gebruikt voor noodopvang. Er circuleren ook plannen om vluchtelingen op te vangen op cruisesschepen in de haven van Vlissingen en op het Veerse Meer. Duidelijkheid over deze opvang is er nog niet. De gemeente Vlissingen laat weten dat ze met het ministerie van Justitie nog in overleg zijn over de voorwaarden.