Boeren mogen vrijwel nergens meer water oppompen, ondanks regen is waterpeil gezakt

Het waterpeil in Zeeland is onder het afgesproken zomerpeil gezakt. Dat betekent dat er vrijwel nergens meer water mag worden onttrokken aan sloten en grondwater. Op sommige plekken is het peil zelfs al gezakt onder het (lagere) winterpeil.
Droogtebestrijding
Een boer pompt zoet water om het land te besproeien © Omroep Zeeland
Op nog maar een beperkt aantal plaatsen in Zeeland is het waterpeil hoog genoeg om water te onttrekken. "Maar dat zijn er niet veel", zegt woordvoerder Janneke La Gasse van het waterschap.

'Onder het winterpeil'

"Er zijn zelfs plekken waar het peil onder het winterpeil is gezakt", zegt La Gasse. Dat is het geval in de duinen van Walcheren en Schouwen-Duiveland, in West-Zeeuws-Vlaanderen, het Braakmangebied en delen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Allemaal zandgronden waar het water sneller wegzakt.
In de zomer wordt het waterpeil in sloten en vijvers door het waterschap kunstmatig hoog gehouden. Op die manier wordt geprobeerd de grondwaterstand op peil te houden, omdat de zomer doorgaans een drogere periode is.
In de wintermaanden staat het water dan weer lager. Zo kan er in een natte periode meer water worden opgevangen en sneller worden afgevoerd. Vanwege de droogte de afgelopen jaren probeert het waterschap het waterpeil het hele jaar door zo hoog mogelijk te houden, om droge periodes beter op te vangen.
Een sproeiverbod is in Zeeland niet ingesteld. En dat gaat Waterschap Scheldestromen ook niet doen, in tegenstelling tot enkele andere waterschappen in Nederland. "Bij ons staat in de vergunningen al beschreven tot welk waterpeil er mag worden besproeit", legt La Gasse uit. "Dat betekent dat we dit niet apart nog een keer moeten communiceren. En dat scheelt een hoop werk en onduidelijkheid."