Rilland is vol: er komen geen nieuwe windmolens meer bij

Als het aan de gemeente Reimerswaal ligt, komen er geen nieuwe windmolens meer bij in Rilland-Oost naast de al bestaande en aangevraagde projecten. "Er is geen ruimte voor meer", aldus wethouder Maarten Both in de gemeenteraad. De raad is dinsdag unaniem akkoord gegaan met het plan Groene Kamers Rilland, een meerjarenplan dat de wildgroei van wind- en zonneparken moet tegengaan.
Windmolens bij het Schelde-Rijnkanaal
Windmolens bij het Schelde-Rijnkanaal © Streekomroep De Bevelanden
De omwonenden kennen het buitengebied van Rilland niet meer terug, verzucht een inspreker voorafgaand aan de raadsbehandeling. Hij spreekt namens inwoners van Zuidhof die een ware metamorfose van hun omgeving hebben gezien. De woordvoerder noemt het wrang, dat eerdere investeringen in grootschalige energieprojecten aanleiding vormen voor telkens weer nieuwe projecten. Het vertrouwde agrarisch landschap heeft de afgelopen tien à vijftien jaar plaatsgemaakt voor een industrieel park met windmolen en windvangers.

Aan de rem trekken

Wethouder Maarten Both is duidelijk: het plan Groene Kamers van Rilland is juist bedoeld om te voorkomen dat het de verkeerde richting uitgaat met de oostkant van de gemeente. Veel van die ontwikkelingen waren niet te voorkomen omdat ze door het Rijk zijn ingepast in het landschap, merkt hij op. Maar nu is het tijd om aan de rem te trekken. "We willen er geen industrieel gebeuren van maken." De inspreker is gerustgesteld: "We zijn blij met de toezegging dat het gebied achter onze woningen gevrijwaard blijft van verdere bebouwing."

Windpark Ze-Bra

Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) vindt dat Rilland wel érg veel windmolens op het grondgebied krijgt en verwijst naar het plan Ze-Bra. Dat voorziet in zestien windmolens, waarvan veertien op Zeeuws gebied en twee over de provinciegrens bij Ossendrecht. "De gemeente Woensdrecht had er wel meer voor haar rekening mogen nemen", merkt Weststrate op. De wethouder houdt een slag om de arm over de doorgang van het project, omdat bij de Raad van State protest is aangetekend. De procedure loopt nog.

Gemiste kansen

Huib Bouman (ChristenUnie) mist een aantal kansen. Zoals een koppeling met de klimaatdoelen, met 50 procent lokaal eigendom. Hij noemt als voorbeeld een omgevingsfonds voor de inwoners, zodat ook een omaatje van negentig tegen 0 procent rente kan uitlenen voor verduurzaming van het landschap.
Olaf Buteijn (CDA) benadrukt het belang van rentmeesterschap en goed landschapsbeheer. Het idee van het college om baggerslob te gebruiken voor ophoging van gebieden, doet hem de nekharen rijzen. "Het heet niet voor niets bagger. Als het uit de Westerschelde komt, moeten we alert zijn op PFAS. Dat willen we niet op ons land hebben."
De meeste fracties zijn uiteindelijk blij met het plan, en het vele werk dat gestoken is in gesprekken met belanghebbenden en ZLTO, en komen met complimenten voor de ambtenaren - die wethouder Both 'met genoegen' overbrengt aan de ambtelijke dienst.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.