Gezondheidsraad: Mogelijk vaker leukemie bij hoogspanningslijnen

Volgens de Gezondheidsraad zijn er aanwijzingen dat leukemie zich vaker voordoet bij volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. De magnetische velden rond hoogspanningslijnen vormen een mogelijke verklaring.
De nieuwe hoogspanningsmasten zijn tot diep in de Zak van Zuid-Beveland te zien
De nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt van Heinkenszand © Omroep Zeeland
Harde bewijzen over de gezondheidsrisico's van hoogspanningslijnen zijn er volgens een woordvoerder echter niet. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse lijnen en hoogspanningslocaties zoals transformatorhuisjes.

Strijd tegen nieuwe hoogspanningslijn

In Krabbendijke is lang gestreden tegen de nieuwe 380kV-hoogspanningslijn die langs het dorp loopt. Die nieuwe lijn tussen Borssele en Rilland wordt 48 kilometer lang. Er zijn 107 plaatsen waar masten komen te staan. De nieuwe verbinding is nodig, omdat de huidige vol is.
De Gezondheidsraad onderzocht ook de blootstelling aan magnetische velden bij bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, waar de blootstellingsniveaus hoger kunnen zijn dan in een woonomgeving. "In onderzoek naar beroepsmatige blootstelling zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op ALS, alzheimer, leukemie en enkele andere vormen van kanker", constateert de Gezondheidsraad.
De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheidsonderzoek.
Omdat niet duidelijk is vanaf welk niveau het risico mogelijk verhoogd is, adviseert de raad om "de beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden uit voorzorg zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden". Ook adviseert de raad om meer onderzoek te doen naar magnetische velden, mede omdat door de energietransitie het gebruik van elektriciteit waarschijnlijk zal toenemen.
In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische velden in de woonomgeving te beperken. "Recent wetenschappelijk onderzoek geeft een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen", stelt de Gezondheidsraad.