Ultieme poging oppositie Tweede Kamer mislukt: Westerscheldetunnel niet eerder tolvrij

De Westerscheldetunnel wordt niet vervroegd tolvrij gemaakt. Dat is de uitkomst van de stemming in de Tweede Kamer die donderdagavond werd gehouden. Oppositiepartijen BoerBurgerBeweging (BBB), SGP en SP hadden een voorstel ingediend om de tol al in 2025 stop te zetten en het te betalen uit een geldpotje dat bestemd is voor provinciale sociaaleconomische projecten. Partijen reageren zwaar teleurgesteld.
VVD, D66, CDA en CU houden opnieuw tolvrije Westerscheldetunnel in 2025 tegen
Zo ook Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BBB. "Het is een treurige dag voor met name Zeeuws-Vlaanderen. Er wordt hier elke keer gezegd dat iedereen het zo snel mogelijk wil en ze vinden het allemaal zo erg dat het (de tolheffing red.) zo is. En nou kunnen ze er iets aan doen en dan zeggen ze nee. Nou, schiet mij dan maar lek."
De hele coalitie stemde tegen en daardoor kwam er geen meerderheid. Kamerlid Chris Stoffer van de SGP tilt zwaar aan het feit dat de coalitiepartijen tegen hebben gestemd. "Dit is de enige weg om van het ene deel van Nederland naar het andere deel moet komen door te betalen. Dat heb je verder nergens in Nederland. Als je dat niet met elkaar wilt stopzetten dan ben je gewoon echt af."

Partijen geven niet op

Toch willen de oppositiepartijen niet opgeven. Zo wil de SGP samen met de BBB na het zomerreces nog een motie indienen om, in het najaar bij de nieuwe begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, opnieuw te kijken of er toch geld is om het alsnog te realiseren. "Je moet nooit opgeven," zegt Van der Plas. "Die tunnel komt tolvrij, dat gaat gebeuren Zeeland." SP-Kamerlid Mahir Alkaya denkt wel dat er nu ook vanuit Zeeland duidelijke signalen moeten komen. "Als coalitiepartijen blijven weigeren heb je buitenparlementaire actie nodig. Dus de Zeeuwen moeten weer van zich laten horen."
Politiek verslaggever Heiko Strietman over de uitkomst
Opvallend is dat drie coalitiepartijen: CDA, D66 en CU in de afgelopen twee jaar zich duidelijk uitspraken voor een tolvrije tunnel. D66 deed het heel voorzichtig middels een motie voor onderzoek, CU en CDA veel duidelijker en concreter. Die laatstgenoemde partij zegt het nog steeds te willen. In de provincie vinden al die partijen overigens dat de tunnel in 2025 tolvrij moet zijn. Maar het lukt ze overduidelijk niet om die wens en boodschap dusdanig veel lading en kracht te geven dat het in Den Haag ook effect heeft.
Partijen zoals het CDA zullen zich moeten gaan afvragen wat woorden nog waard zijn als er uiteindelijk niets gebeurt. Natuurlijk kan niet alles maar als je blijft zeggen dat je het wilt en je doet het niet dan verdwijnt langzaam maar zeker de waarde van die woorden. En dan is er nog een mogelijk neveneffect zou je kunnen zeggen. Want naast alle landelijke problematiek op het gebied van de toeslagen, de stikstof maar ook zeker de PFAS, speelt ook de Westerscheldetunnel ongetwijfeld een rol bij het kiesgedrag van de kiezers tijdens de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar.
Het CDA, bij monde van Kamerlid Jaco Geurts, in de Tweede Kamer blijft erbij dat de regiodeals, het geldpotje voor projecten in de twaalf provincies, niet de juiste keuze is om een tolvrije tunnel in 2025 te betalen. "Deze dekking gaat ook ten koste van Zeeland en andere regio's. Eén derde (zo'n 300 miljoen red.) van de pot wordt ervoor gebruikt. Dat is substantieel en niet waar de regiodeals voor bedoeld zijn. Dan vervallen er projecten waar de samenleving heel veel profijt van heeft. Dat kan niet, dat kan echt niet."
Toch benadrukt Geurts dat het CDA het heel belangrijk vindt om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken en om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. "Ik wil het goede doen voor Zeeland en zoek een weg richting de begroting in het najaar. Dan heb je het hele ministerie (Infrastructuur en Waterstaat red.) te pakken. Er is geld dat dit jaar niet besteed is aan onderhoud van projecten. Dus ik ben op zoek naar alternatieve dekking al heb ik daar wel coalitiepartners bij nodig moet ik eerlijk zeggen,."