Kiest Den Haag vandaag voor een vervroegde tolvrije Westerscheldetunnel? De oppositie is hoopvol

Oppositiepartijen SGP, BBB en SP dienden drie weken geleden een voorstel in om de Westerscheldetunnel al in 2025 vervroegd tolvrij te maken en dat te betalen uit een potje met geld voor de provincies. Vandaag wordt daarover gestemd en de hamvraag is: wat gaan de coalitiepartijen doen?
Westerscheldetunnel
Kiest Den Haag vandaag voor een vervroegde tolvrije Westerscheldetunnel? © ANP
Alle drie de oppositiepartijen noemen het indienen van het amendement 'realistisch'. Volgens Tweede Kamerlid Chris Stoffer van de SGP is dit het moment voor coalitiepartijen om kleur te bekennen. "Als de coalitie het blok nu weer dicht zet, laten ze het voor de zoveelste keer lopen. Vorig jaar is er een motie ingediend, gesteund door coalitiepartijen, om het te regelen in de formatie. Dat is niet gebeurd. Vervolgens zegt de minister kom maar met dekking en nu ligt er een reëel voorstel."
Haagse stilte PFAS Tweede Kamer SGP Chris Stoffer
Tweede Kamerlid Chris Stoffer namens de SGP begrijpt de onvrede die heerst over stilte van de Kamerleden © Omroep Zeeland
Ook fractievoorzitter Caroline van der Plas van BBB blijft positief. "Minister Harbers zei het kan niet, want er is geen dekking. Nou wij hebben die dekking nu, dus hoppakee voorstemmen. Natuurlijk hoor ik nu ook al kritische geluiden, maar er is altijd wat te zeuren hier. Als er niet wordt voorgestemd is het een kwestie van niet willen."
Politiek verslaggever Heiko Strietman over het amendement van de oppositie:
Geld uit de pot van de regiodeals willen halen kun je zien als een creatieve oplossing. De vraag is alleen of de provincies, waar deze pot voor bedoeld is, dat ook zo zien. Want er zit 900 miljoen euro in. En voor de Westerscheldetunnel willen ze zo'n 300 miljoen euro eruit halen. Dat is dus een derde.
Dat betekent veel minder sociaal-economische projecten in de regio's die gefinancierd kunnen worden en dus niet door kunnen gaan. Want normaal gesproken is daar geen geld voor. Overigens zou dit voor Zeeland positief uit kunnen pakken. Ze zijn af van een toltunnel, volgens rapporten zou het een economische stimulans kunnen betekenen voor Zeeuws-Vlaanderen en het is een veel hoger bedrag dan dat Zeeland anders zou hebben gekregen.
Het is maar de vraag of de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU daar ook zo naar kijken. VVD heeft zich als enige partij vanaf het begin op de vlakte gehouden als het gaat om het financieren van een (eerdere) tolvrije tunnel. D66 kwam vorig jaar nog met een motie voor een onderzoek, maar daarna verdwenen de signalen om de tunnel eerder tolvrij te willen maken. Datzelfde geldt ook voor de ChristenUnie. Het CDA zegt hardop het nog steeds te willen. Maar via deze weg lijkt de kans klein. De partij is de ontwerper van de regiodeals. Als het CDA voor dit amendement stemt gaat de partij recht in tegen hetgeen de regiodeals voorstaan: geld voor regionale maatschappelijke projecten waar anders geen geld voor is.
Case closed zou je zeggen, maar laat politiek nou zo niet werken. Er is altijd een kans hoor je alle politici zeggen en een statisticus zou het onderschrijven. Maar hij is klein, zeer klein. Tegelijkertijd zullen politici in zowel oppositie als coalitie zich oprecht de vraag moeten stellen of dit niet de laatste kans is. Want als na woorden daden uitblijven, worden die woorden steeds minder waard.
Dat voorstemmen gaat het CDA in de Tweede Kamer niet doen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt dat de regiodeals daar niet voor bedoeld zijn. "Het is een pot op een ander ministerie en het gaat ten koste van de regiodeals. Wij zijn zelf de bedenker ervan, dus ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het ook een politiek idee is om het CDA een beetje pijn te doen op een bepaald onderwerp."

Grote vraag is wat ChristenUnie gaat doen

VVD en D66 houden zich stil voor wat betreft de stemming. Afgaand op vorige moties met betrekking tot het tolvrij maken, is de verwachting dat ook die partijen zullen tegenstemmen. De grote vraag is wat de ChristenUnie (CU) gaat doen. Die partij heeft in een eerder stadium wel laten zien een andere koers te willen varen ten opzichte van de andere coalitiepartijen. Als de CU voorstemt en de voltallige oppositie doet dat ook, dan is er een meerderheid om de Westerscheldetunnel in 2025 tolvrij te maken.