Dorpsbewoners Colijnsplaat willen geen huizen, maar een park: ‘Dit mág niet verloren gaan’

Geen woningen, maar een dorpspark op de plaats van de Valle in Colijnsplaat. Dat voorstel doen dorpsbewoners Roy Wilderom en Belinda Britovsek aan de Noord-Bevelandse raadspolitiek. De werkgroep waar het tweetal deel van uitmaakt heeft de afgelopen maanden een gedegen plan opgesteld. Het gebied bij de Valkreek moet volgens hen open, groen en voor iedereen toegankelijk blijven. "Dit is een uniek natuurgebied. Dat mág niet verloren gaan." Gisteren presenteerden zij hun voorstel aan de gemeenteraad.
De Vallekreek
De Vallekreek bij Colijnsplaat © Gemeente Noord-Beveland
Wie Colijnsplaat vanaf de brug binnenrijdt, komt voorbij de Vallekreek. Er is een voetpad en vanaf de dijk hebben voorbijgangers mooi uitzicht over het nu nog ongerepte gebied, waar gras- en plantengroei vrij spel hebben. Het is een natuurlijke overgang van het water naar de oude dorpskern van Colijnsplaat, benadrukt Roy Wilderom: "Dat moet je niet willen verstoren met nieuwbouw."

'Vaker overstromingen: daar moet je geen huizen willen bouwen'

Zowel hij als dorpsgenoot Belinda Britovsek waren begin dit jaar onaangenaam verrast door de gemeentelijke bouwplannen voor de Valle. In oktober beslist de gemeenteraad over de geplande seniorenwoningen maar nog vóór de zomer willen de dorpsbewoners de gemeenteraad het alternatief presenteren. Britovsek benadrukt de cultuurhistorische betekenis van het gebied, direct tegen de dorpskern van Colijnsplaat. Het is sinds 1996 een beschermd dorpsgezicht. Ook komt het gebied eens in de 25 jaar onder water te staan. Maar, zo merkt Wilderom op: "Dat zijn oude berekeningen. Uitgaande van de huidige klimaatontwikkelingen komen die overstromingen vaker voor. Daar moet je geen huizen willen bouwen."

Tiny forst en houses

Colijnsplaat heeft behoefte aan nieuwe woningen, maar die kunnen volgens de insprekers ook elders in het dorp worden gebouwd. Het dorpspark De Valle zou ruimte bieden aan onder meer een jeu de boulesbaan, sport- en speelvoorzieningen en natuureducatie voor scholen. "Met een eetbare tuin en een tiny forest", zo legt Wilderom uit. In het bestaande bosgebiedje kunnen ook enkele tiny houses komen. "Deze zijn duurzaam, maar zeker niet duur." De bouwkosten liggen tussen de 20.000 en 80.000 euro per stuk, becijfert hij. De woningen voor de milieubewuste kleinbehuisden passen volgens de initiatiefnemers bovendien goed in het bestaande bosgebied, waarvoor maar enkele bomen gekapt hoeven te worden.
De raadsleden vinden het een sympathiek plan, maar plaatsen wel enkele vraagtekens bij de haalbaarheid. Cor van de Woesteijne (SGP) vraagt zich af wie het park gaat exploiteren. "Daar hebben we nog niet in detail over nagedacht, maar misschien dat we een stichting oprichten die het park gaat beheren", antwoordt Britovsek. "En wellicht zijn er Europese of gemeentelijke subsidies voor de leefbaarheid van het dorp die we kunnen aanspreken." Andere mogelijkheden van financiering zijn sponsoring en crowdfunding.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.