Geschenkwoningen op Schouwen-Duiveland moeten behouden blijven voor de toekomst

De gemeente Schouwen-Duiveland wil de zogeheten geschenkwoningen die na de ramp zijn neergezet beter beschermen. Onderzocht wordt of een aantal woningen op de gemeentelijke monumentenlijst kan worden gezet.
Noorse geschenkwoning Burgh-Haamstede
Noorse geschenkwoningen in Burgh © Omroep Zeeland
Scandinavische landen, Frankrijk en Oosterrijk schonken Zeeland na de watersnoodramp 860 houten huizen om slachtoffers die hun woning waren kwijtgeraakt te huisvesten, door de hele provincie zijn er nog 361 overgebleven. De meeste geschenkwoningen zijn gerealiseerd op Schouwen-Duiveland.
Uit onderzoek in opdracht van de provincies Zuid-Holland en Zeeland blijkt dat het slecht gesteld is met de geschenkwoningen in de regio. Veel zijn er gesloopt of onherkenbaar vertimmerd. Dat geldt ook voor Schouwen-Duiveland.

Cultuurhistorisch belang

De gemeenteraad vindt het behoud van geschenkwoningen cultuurhistorisch van belang. Daarom is maandagavond het college in een motie gevraagd te onderzoeken of een aantal woningen een vermelding kan krijgen op de gemeentelijke monumentenlijst.
"Eigenaren moeten dat wel willen. Het is niet verplicht", zegt een van de indieners Florus van der Paauw (SGP). "Als je wat aan een monument op die lijst wilt doen dan heb je een vergunning nodig. Daar staat tegenover dat er subsidie kan worden aangevraagd voor onderhoud en restauratie."

Provinciale Staten

De Zeeuwse Staten zijn zich ook al gaan roeren. Vorige maand werd het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om dit najaar een voorstel te overleggen om een aantal originele geschenkwoningen een beschermde status te verlenen.
Volgend jaar is het zeventig jaar geleden dat de dijken doorbraken.