Tweede Kamer roept minister opnieuw op ontpoldering uit te stellen

Een meerderheid van de Tweede Kamer is niet tevreden met het besluit van minister Van der Wal om de graafwerkzaamheden aan de zeedijk van de Hedwigepolder door te laten gaan. Volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman voert de minister hiermee maar een deel van een eerder aangenomen motie uit, waarin het kabinet werd opgeroepen de ontpoldering uit te stellen, totdat de mogelijke schadelijk effecten voor natuur en leefomgeving duidelijk zijn.
De Hedwigepolder in februari
De Hedwigepolder © Henk Knibbeler
Met de motie die nu door de Tweede Kamer is aangenomen wordt de minister opgeroepen de motie van twee maanden geleden uit te voeren en te wachten met het afgraven van de zeedijk totdat de effecten daarvan duidelijk zijn.
Naast deze oproep, wil een meerderheid van de Kamerleden ook dat het kabinet in gesprek gaat met de provincie Zeeland en de GGD over een bevolkingsonderzoek naar de gevolgen van PFAS-vervuiling.
Twee weken geleden schreef minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer dat ze geen reden zag de graafwerkzaamheden aan de zeedijk van de Hedwigepolder uit te stellen, omdat de PFAS-vervuiling binnen de normen zou blijven.
Minister Christianne van der Wal Hedwigepolder
Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof © Omroep Zeeland
Vorige maand besloot de Raad van State ook al dat de ontpoldering door kon gaan. Voormalig eigenaar van de Hedwigepolder had de rechter gevraagd de ontpoldering te stoppen, omdat hij vreesde voor vervuiling. Maar de rechter ging daar niet in mee.
Belangrijkste reden was de veiligheid. Doordat de werkzaamheden aan Belgische zijde al in een vergevorderd stadium zijn, zou in het komende stormseizoen de Prosperpolder en ook de Hedwigepolder onder water lopen. "In dat geval zou het echter gaan om een ongecontroleerde inundatie die grote veiligheidsrisico's met zich brengt," aldus de rechterlijke uitspraak.