GGD: Geen Zeeuws bevolkingsonderzoek naar PFAS

GGD Zeeland is geen voorstander van een Zeeuws bevolkingsonderzoek naar PFAS. Volgens de GGD draagt zo'n onderzoek niet bij aan een betere gezondheidszorg. In plaats daarvan moet er een landelijk, meerjarig onderzoek naar PFAS komen. In dat onderzoek moet wel specifieke aandacht zijn voor met PFAS-vervuilde gebieden als de Westerschelde.
Een donkere lucht In aankomst boven de Westerschelde
Er komt geen Zeeuws bevolkingsonderzoek naar de gevolgen van de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde © Kristian de Winter
GGD Zeeland volgt daarmee het advies van het landelijk expertteam. De GGD is van mening dat een regionaal onderzoek de zorgen van Zeeuwen niet wegneemt. "We kunnen deelnemers van een dergelijk onderzoek niet vertellen wat de uitkomst voor hen persoonlijk betekent en er bestaat geen mogelijkheid om de aangetoonde PFAS-waarden te verlagen", laat Joke Gaemers, directeur Publieke Gezondheid van GGD Zeeland, in een verklaring weten.

Landelijk onderzoek

GGD Zeeland denkt dat een breed meerjarig, landelijk onderzoek wel zinvol is. "Hiermee kan een relatie worden gelegd tussen blootstellingsbronnen, bloedwaarden en gezondheidseffecten. Die relatie kan niet worden vastgesteld met kleinschalig onderzoek in een gebied met variabele concentraties in de omgeving", schrijft dr. Sjaak de Gouw, voorzitter van het landelijk expertteam in een verklaring.
PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen) die van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen worden onder andere gebruikt in antiaanbaklagen en brand- en vuilwerende stoffen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt en zijn nauwelijks afbreekbaar. Van een aantal types PFAS is pas de laatste paar jaar bekend geworden dat zij bij langdurige blootstelling kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem kunnen aantasten.
Gemeenteraden van meerdere Westerscheldegemeenten vragen al langer om een Zeeuws bevolkingsonderzoek naar PFAS. Volgens het college van Hulst heeft de bevolking recht op een dergelijk onderzoek.

Steekproef

In mei zei Jacob de Boer, emeritus hoogleraar milieutechnologie en toxicologie aan de Vrije Universiteit, nog dat het een goed idee was om een steekproef te houden onder de bevolking. "Die onderzoeken zijn relatief goedkoop en geven een goede indicatie", denkt De Boer. Volgens de emeritus hoogleraar hoeven er maar enkele tientallen mensen mee te werken aan een dergelijke steekproef.