Meer dan honderd boeren protesteren bij Veerse gemeenteraadsvergadering

Onder toeziend oog van meer dan honderd boeren uit de omgeving, heeft de gemeente Veere haar zorgen uitgesproken over de stikstofplannen van het kabinet. In een unaniem gesteunde motie roept de gemeente op om samen met de rest van Zeeland de zorgen over de stikstofplannen in Den Haag kenbaar te maken.
Zo zag het boerenprotest in Veere er vanavond uit
Aan het begin van de vergadering maakten de boeren gebruik van de mogelijkheid om de raad toe te spreken. Tijdens hun betoog riepen ze de gemeenteraad op om een statement te maken.

Motie

De gemeenteraad heeft daarna gestemd over een motie van SGP, ChristenUnie, Hart voor Veere, CDA en VVD waarin ze opriepen om samen op te trekken als provincie en de zorgen richting de landelijke politiek uit te spreken over de huidige plannen. Deze motie werd unaniem aangenomen.
De avond verliep rustig: "We doen het op een gepaste, vriendelijke manier. We zijn heel erg zichtbaar, maar we willen het op een nette, vriendelijke manier doen", vertelt boer Gerhard Visser.
De gemeenten gaan niet over het stikstofbeleid. De plannen zijn gemaakt door het kabinet, en de provincies worden betrokken bij de uitvoering. Toch kunnen gemeenten wel degelijk een signaal afgeven. Zo heeft de gemeente Kapelle zich al tegen de plannen gekeerd. Een motie van Gemeentebelang, gesteund door VVD en CDA werd breed gesteund door de raad.
"Het laat zien hoe groot de nood is. Het leeft enorm. Als gemeente Veere snappen we dat het water tot aan de lippen staat. Er is heel veel onzekerheid over de toekomst van de boeren. We hebben ze nodig. We moeten een duidelijk signaal afgeven aan Den Haag", stelt wethouder René de Visser.

Steun in de rug

De raad van Kapelle richtte zich tot het Zeeuwse provinciebestuur, dat zich overigens al heeft uitgesproken tegen de landelijke stikstofplannen. De motie was volgens VVD-voorman Iman Vleugel dan ook "een steun in de rug voor de gedeputeerde."
Jonge boer bij aanvang van protesten in de gemeente Veere
Jonge boer bij aanvang van protesten in de gemeente Veere © Omroep Zeeland
In Zeeland zijn eerder al protesten geweest door boeren. Deze protesten waren, anders dan in de rest van het land, telkens publieksvriendelijk en zorgden voor weinig overlast. Volgens de boeren werd er bewust gekozen voor acties zonder hinder. "De Zeeuwen zijn de boeren goed gezind, en dat willen we graag zo houden", lieten de boeren eerder weten.

Grootste protest

Het grootste protest tot nu toe, was de provinciebrede actie op 28 juni. De meeste boeren verzamelden die dag bij de Westerscheldetunnel met spandoeken en een barbecue. Het ging om naar schatting tachtig boeren met hun trekker.
Boerenprotest Terneuzen
Op het protest in Terneuzen kwamen zo'n tachtig tractoren af © Omroep Zeeland
Wat is het stikstofprobleem?
Het gaat om de stikstofverbindingen: stikstofoxiden (NO en NO2) en ammoniak (NH3). De eerste ontstaan bij verbranding op hoge temperatuur. De grootste 'boosdoeners' zijn fabrieken en auto's. De andere categorie, ammoniak, is vooral afkomstig uit de landbouw, en met name de veeteelt.
Al decennia wordt er gewaarschuwd dat er te veel van deze stikstofverbindingen worden uitgestoten. Dat zorgt vooral voor problemen in de natuurgebieden waar het verzuring en vermesting van de grond oplevert. Plantensoorten die daar slecht tegen kunnen, worden verdrongen door planten die er wél goed tegen kunnen, zoals bramen en brandnetels.
Volgens Europese regelgeving, die Nederland niet kan wijzigen of aanpassen, zijn we verplicht om de 162 officieel aangewezen natuurgebieden die ons land rijk zijn te beschermen.