'Cruiseschip met asielzoekers is een dreun voor Vlissingen'

De Vlissingse gemeenteraad is verdeeld over het collegevoorstel om 1.100 asielzoekers op te vangen op een cruiseschip in de Buitenhaven. Het cruiseschip komt naast de oude marinekazerne in de Buitenhaven waar op dit moment al zo'n 350 asielzoekers worden opgevangen. Verschillende partijen hebben vooraf al verklaard tegen het voorstel te zijn.
Het schip waar de asielzoekers worden opgevangen
De Silja Europa, het schip waar de asielzoekers worden opgevangen © Naparome, CC BY-SA 3.0 / via Wikimedia Commons
Het college van burgemeester en wethouders maakten gisteren de plannen bekend voor de opvang van 1.100 asielzoekers op een cruisechip in de Buitenhaven, naast de voormalige marinekazerne waar op dat moment ook al honderden asielzoekers worden opgevangen. De gemeenteraad van Vlissingen mag vanavond zijn 'wensen en bezwaren' kenbaar maken, waarna het college aanstaande dinsdag een definitieve beslissing neemt.

Deel van de coalitiepartijen tegen

Meest opvallende is dat de grootste partij in de Vlissingse gemeenteraad, de Partij Souburg-Ritthem (PSR) tegen is, net als een andere coalitiepartij, de VVD. Beide fracties schermen met hun eigen coalitieakkoord, waarin staat dat alleen kleinschalige opvang van asielzoekers mogelijk is in Vlissingen. Met de opvang van honderden asielzoekers in de voormalige marinekazerne en nu dus nog eens 1.100 asielzoekers op een cruiseboot ernaast, is er geen sprake meer van kleinschalige opvang, vinden de partijen.

'Dreunen voor Vlissingen'

Eén van de partijen die fel gekant is tegen de komst van de 1.100 asielzoekers op een cruiseschip, is oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV). De partij komt donderdagavond met een motie tegen het plan. De partij heeft geen moeite met de honderden asielzoekers die al in de marinekazerne zitten, maar nog eens 1.100 erbij is 'een dreun voor de stad'. POV-fractievoorzitter Pim Kraan: "Er komen daar 1.600 mensen op een kluitje te zitten. Die gaan rondzwerven. Gezien de hoge criminaliteitscijfers rond asielzoekerscentra hou ik mijn hart vast. Het is geen discrimineren maar een reële kijk op de gang van zaken."
'Dit is een dreun voor de stad'
De Lokale Partij Vlissingen (LPV) is met vier zetels de tweede partij in de Vlissingse gemeenteraad. Ook deze partij worstelt met de tekst in het eigen coalitieakkoord, maar stemt toch vóór de komst van 1.100 asielzoekers op een cruiseschip. "In het coalitieakkoord staat weliswaar dat we inderdaad alleen op kleine schaal asielzoekers kunnen opvangen in Vlissingen. Maar de tijden zijn veranderd, en dus ligt er nu een andere vraag", zegt LPV-fractievoorzitter John Dooms. "Er is nu een nieuwe situatie met een extreem tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen."

Aan alle voorwaarden voldaan

De coalitie bestaat in Vlissingen uit de PSR, de LPV, VVD, GroenLinks en de CDA/ChristenUnie. Namens die laatste twee partijen maakte wethouder Coen Bertijn woensdag de plannen van het college bekend. Namens het college stelde Bertijn dat het Rijk alle eisen inwilligt, die Vlissingen aan de opvang van de 1.100 asielzoekers stelt. Vlissingen wilde vooraf garanties dat er voldoende huisartsen en ander medisch personeel voorhanden is en dat er ook voldoende politietoezicht zal zijn. Daarnaast vond Vlissingen dat er voor de nieuwe asielzoekers in Vlissingen ook voldoende recreatiemogelijkheden moeten komen.

Minder statushouders huisvesten

Vlissingen krijgt voor haar medewerking aan de opvang van de 1.100 asielzoekers wel wat terug. De gemeente hoeft tijdelijk minder statushouders te huisvesten. Ook dat was een wens van de gemeente, omdat ze grote moeite heeft om in de huidige woningmarkt woningen te vinden voor statushouders.
'Als we niet instemmen. krijgen we een aanwijzing van het Rijk'