Wmo dreigt onbetaalbaar te worden: motie van gemeente Borsele wordt gesteund door alle Nederlandse gemeenten

Het aanbieden van zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) dreigt voor veel gemeenten onbetaalbaar te worden. De regering moet daarom snel met wettelijke aanpassingen komen en veel breder kijken dan alleen naar de kosten voor huishoudelijke hulp. Een motie van die strekking van de gemeente Borsele is onderweg naar het kabinet. Alle Nederlandse gemeenten hebben er hun steun aan gegeven.
wmo
Wmo dreigt onbetaalbaar te worden © ANP
Waar het om gaat is het zogenoemde 'abonnementstarief'. Wie gebruik maakt van de Wmo, betaalt daarvoor negentien euro per vier weken. Voor dat geld moeten gemeenten het totale Wmo-pakket aanbieden: huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen en begeleiding.

Financiële problemen

Het abonnementstarief is niet kostendekkend. De gemeenten moeten het verschil uit de eigen middelen halen, zonder dat ze daar een volledige compensatie van het Rijk voor terugkrijgen. Veel gemeenten zijn daardoor al in de financiële problemen gekomen. Te meer omdat dat bedrag van negentien euro de afgelopen jaren een aanzuigende werking heeft gehad. Ook mensen die het financieel breder hebben, deden een beroep op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. Gemeenten kunnen in zo'n geval niet zeggen: 'regel en betaal dat zelf maar', want de wet staat dat niet toe.

Minder snel in gevarenzone

Al met de vorige regering werd gesproken over een nieuwe systematiek. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven de komende jaren te willen kijken naar het verhogen van het abonnementstarief, zodat gemeenten minder snel in de financiële gevarenzone terecht komen. Maar de gemeente Borsele merkte op dat in het akkoord alleen gesproken wordt over verhoging van het tarief voor de huishoudelijke hulp. Dus niet voor woningaanpassingen en hulpmiddelen.
Als het abonnementstarief wordt aangepast, doe dat dan breder. Dus ook voor woningaanpassingen en hulpmiddelen.
wethouder Marga van de Plasse (CDA)

Mantelzorgers niet nog meer belasten

Voor wethouder Marga van de Plasse (CDA) was dat het sein om te gaan overleggen met haar Zeeuwse collega's. "Gemeenten worden zo maar ten dele geholpen", zegt Van de Plasse. "Als het abonnementstarief wordt aangepast, doe dat dan breder. Dus ook voor woningaanpassingen en hulpmiddelen."
Het tarief voor de begeleiding moet volgens Van de Plasse zeker niet verhoogd worden, om juist de mantelzorgers niet nog meer te belasten. Verder zegt de wethouder: "Ga terug naar de essentie van de Wmo. Dat betekent zorg en ondersteuning bieden aan mensen die dat echt nodig hebben. Het vangnet zijn voor mensen die het zonder die ondersteuning niet redden."

Gemeenten zijn unaniem voor de motie

Van de Plasse pleit dan ook voor 'differentiatie', oftewel wettelijk onderscheid kunnen maken tussen wie de hulp (ten dele) zelf kan betalen en wie niet. Dat onderscheid mag nu volgens de wet niet gemaakt worden.
Uiteindelijk is het verhaal als motie voorgelegd aan alle Nederlandse gemeenten. Zij hebben er vorige week, tijdens het tweedaagse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, unaniem hun steun voor uitgesproken.