Coördinatiecentrum acute zorg: 'Ja, maar niet samen met Rotterdam'

De Zeeuwse reacties op het plan van minister Kuipers van Volksgezondheid voor grote regionale zorgcoördinatiecentra zijn in principe positief. Maar over één ding is iedereen het eens: 'Niet samen met Rotterdam.'
huisartsenpost
Triagist in huisartsenpost Terneuzen © Omroep Zeeland
Anouchka van Miltenburg van huisartsenorganisatie Nucleus in Zeeuws-Vlaanderen heeft bedenkingen bij de vorming van één groot coördinatiecentrum: "Alles opschalen naar zulke grote regio's, ik moet nog zien of dat een toegevoegde waarde heeft. Rotterdam staat voor heel andere uitdagingen dan Zeeland."
De omstandigheden in Rotterdam zijn heel anders dan in Zeeland
Anouchka van Miltenburg, huisartsenorganisatie Nucleus
Ook Gerco Blok, voorzitter van de werkgroep Acute zorg van de Zeeuwse Zorgcoalitie, ziet weinig in een grote regio samen met Rotterdam: "De problematiek in Zeeland is echt anders dan in Rotterdam. Hier zijn andere oplossingen nodig", zegt hij, "De minister spreekt zelf over mogelijke subregio's. We moeten kijken hoe groot een regio het beste kan zijn."
Zorgcoördinatiecentrum bepaalt wie waar welke zorg krijgt
Minister Kuipers wil grote regionale zorgcoördinatiecentra dat bij acute zorgvragen bepaalt welke patiënt waar welke zorg krijgt. Daarbij wordt gekeken naar de beschikbare plekken in de regio. Zo komen patiënten sneller voor de juiste zorg op de juiste plek.
Het gaat niet om levensbedreigende situaties - daarvoor is de alarmcentrale - maar om lichte acute zorgvragen. Zo kan het coördinatiecentrum bekijken of een oudere naar de huisartsenpost moet komen of dat er een wijkverpleegkundige aan huis langskomt. Het centrum helpt ook bij het zoeken naar een verpleeghuisbed als een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt, maar niet naar huis kan.
Een betere coördinatie zorgt voor een betere doorstroming en een efficiëntere inzet van schaarse zorgverleners.
Zeeland valt in één regio met Rotterdam. Het streven is dat de nieuwe coördinatiecentra per 1 juli volgend jaar operationeel zijn.
Beide benadrukken dat er binnen Zeeland al verregaand wordt samengewerkt. Van Miltenburg: "We hebben in Zeeland al een coördinatiepunt voor bedden. Geen regio in Nederland is al verder." Die samenwerking juicht ze toe. "Ik ben daar voor, maar je moet wel kijken in welke vorm het toegevoegde waarde heeft. Zo snel mogelijk de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste plek moet centraal staan. Niet het oprichten van een coördinatiecentrum."
Blok is positief over het plan van de minister: "Het sluit heel goed aan bij de plannen die we in Zeeland aan het uitwerken zijn. Eigenlijk ben ik opgelucht, er ligt niet een heel ander plan, dat ons terug naar de tekentafel stuurt. We kunnen doorgaan op de weg die we al zijn ingeslagen."
Anouchka van Miltenburg Nucleus huisartsen Zeeuws-Vlaanderen
Afbeelding ter illustratie © Omroep Zeeland