Kritiek op gezamenlijk gebouw brandweer en buitendienst in Kapelle: 'Dit is niet de afspraak'

Kapelle bouwt mogelijk één nieuw, gezamenlijk onderkomen voor de brandweer en de gemeentewerkplaats. Daarvoor heeft het Kapelse college een terrein op het oog aan de Wemeldingse Zandweg. Maandagavond zijn de medewerkers geïnformeerd over de plannen. De nieuwbouw voor de brandweer was al aangekondigd in de gemeentebegroting maar de raadsfractie van Gemeentebelang is kritisch: van een gecombineerde huisvesting is nooit sprake geweest, aldus raadslid Jordi van Leeuwen.
Brandweer PFAS blusschuim
Brandweer © Omroep Zeeland
De huidige brandweerkazernes in Wemeldinge en in Kapelle dateren van 1904 en 1935. Ze zijn zwaar verouderd, en daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten de gebouwen te vervangen. Maar ook de gebouwen van de gemeentewerkplaats aan de Dijkwelseweg, waar de buitendienst is ondergebracht, moeten tegen de vlakte. "Het verduurzamen van de bestaande gebouwen is niet rendabel", zo laten burgemeester Fons Naterop en wethouder Jon Herselman de gemeenteraad weten. Daarom heeft het college de Veiligheidsregio en brandweer Zeeland gevraagd onderzoek te doen naar een combinatie van de brandweerkazerne met de nieuwe huisvesting voor de buitendienst.

Kansen

Dat blijkt goed mogelijk, aldus de lokale bewindslieden, en de Veiligheidsregio zou zelfs kansen zien in een samenvoeging van de diensten. Het college van B&W wil de medewerkers en brandweervrijwilligers betrekken bij de nieuwbouwplannen: "Hun mening achten we van groot belang bij het vervolg van de verkenning." Hierbij zal de Veiligheidsregio met de vrijwilligers nadere afspraken maken, aldus Naterop en Herselman. Pas na afronding van de huidige verkenningsfase zal duidelijk zijn of de gecombineerde nieuwbouw daadwerkelijk doorgaat. Herselman verwacht daarover in oktober uitsluitsel.

Kritisch

In de raadsvergadering van vorige week heeft Gemeentebelang al kritische vragen gesteld over de voorgenomen plannen, waarover al geruime tijd geruchten gingen. Volgens Van Leeuwen is het de bedoeling dat de twee brandweerkazernes worden vervangen op de huidige locatie, Voor een verplaatsing (laat staan samenvoeging) heeft de raad volgens hem geen opdracht gegeven. Herselman benadrukt echter dat de procedures zorgvuldig worden doorlopen en in overeenstemming is met wat de raad in november 2021 heeft besloten. Van Leeuwen is niet gerustgesteld. Hij wil na de zomervakantie een debat in de gemeenteraad over de gemeentelijke huisvesting.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.