Waterschap stelt uitzonderlijke maatregel in door droogte: geen water meer oppompen uit sloten en kreken

Boeren mogen vanaf vandaag geen water meer halen uit sloten en kreken om hun land mee te besproeien. Waterschap Scheldestromen liet vorige maand nog weten dat een zogenoemd onttrekkingsverbod niet nodig is in Zeeland, omdat in vergunningen is vastgelegd tot welk peil er water opgepompt mag worden. Door de aanhoudende droogte is de maatregel nu toch nodig.
water oppompen
Boeren mogen geen water meer oppompen uit sloten en kreken © Ria Overbeeke
Een 'uitzonderlijke' maatregel, noemt Waterschap Scheldestromen het. Het waterpeil in de sloten en kreken is - net zoals vorige maand - onder het zomerpeil gezakt. Het waterschap vreest nu voor blijvende schade door de droogte en stelt daarom een verbod in om water op te pompen uit sloten, kreken en vijvers. De verwachting is dat het verbod een langere tijd zal gelden, omdat er flink wat regen nodig is om het watertekort op te lossen.
beregenen sproeien
Voor het beregenen mag alleen nog eigen grondwater gebruikt worden © Piet Grim
Boeren mogen nog wel grondwater gebruiken van hun eigen perceel om gewassen te besproeien. Ook mogen ze een kleine hoeveelheid oppervlaktewater gebruiken voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Voor een aantal gebieden gelden uitzonderingen op het verbod, omdat die genoeg zoet water krijgen. Het gaat om Tholen en Sint Philipsland, de Reigerbergsche Polder bij Rilland, de Eerste Bathpolder en het gebied ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal.