Politie: Vorige editie Rescue was om meerdere redenen niet veilig genoeg

Bij de vorige editie van Rescue Vlissingen in 2018 ging van alles mis. Dat blijkt uit een studie van de politie uit 2019, die bij de stukken zit die de organisatie van het evenement heeft vrijgegeven. Rescue heeft inmiddels aanpassingen gedaan, maar volgens de gemeente ontbreken er gegevens over de veiligheid. Dit zijn de conclusies uit het onderzoek van de politie.
De Sea King in actie tijdens de editie van Rescue Vlissingen in 2012
De Sea King in actie tijdens de editie van Rescue Vlissingen in 2012 © Rescue Vlissingen
De politie maakte na Rescue 2018 een evaluatie over de veiligheid van het evenement, zodat de organisatie in het vervolg deze punten kan verbeteren. Hier kwamen elf verbeterpunten uit. Dit blijkt uit de stukken die de organisatie van Rescue zelf deze week bekendmaakte.

Verbeterpunten Rescue volgens de politie

- Onbereikbaarheid van de boulevard,
- Geen of beperkte ontruimingsmogelijkheden
- Onbereikbaarheid van omliggende woonwijken,
- Onvoldoende realistische scenario's uitgedacht,
- Beperkte capaciteit van de huidige evenementenlocatie,
- Belangenverstrengeling bij de organisatie,
- Onderbezetting bij de veiligheidsorganisatie en de voorbereiding,
- Onvoldoende communicatie bij de organisatie,
- Onbekende opkomst van bezoekers,
- Geen of onvoldoende crowdmanagement,
- Onvoldoende informatiestromen richting het publiek
De organisatie van Rescue vond dat de verbeterpunten van de politie niet gegrond waren en benoemde dit ook in de voorbereidingsstukken voor het evenement van dit jaar: 'De zaken die ter tafel werden gebracht komen niet overeen met de daadwerkelijke beleving van het evenement. Het bevreemde mij ook omdat dit werd benoemd door personen die het evenement niet kennen, het niet hebben meegemaakt en ook niet betrokken zijn geweest bij de evaluaties. Ik heb aangegeven dat hetgeen er benoemd werd niet afkomstig is uit de evaluatie, maar uit een intern rapport van de politie, dat is geschreven naar aanleiding van een cursus.'

De organisatie heeft de volgende aanpassingen gedaan

Wel heeft de organisatie dit jaar aanpassingen gedaan om aan de verbeterpunten uit het politierapport te voldoen. Zo wordt er voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten een strook van 1,5 meter gemaakt. Voor de ontruimingsmogelijkheden komen er meer opgangen van en naar het strand en fietsparkeerplaatsen worden uitgebreid met ongeveer 15.000 plekken, waardoor de woonwijken beter bereikbaar moeten zijn.
Een volle boulevard tijdens Rescue Vlissingen in 2018
Een volle boulevard tijdens Rescue Vlissingen in 2018 © ANP
Daarnaast wordt de ruimte rond de helikopterlandingsplaats uitgebreid door ook de Kenau Hasselaarstraat - de straat achter de boulevard - af te sluiten voor publiek, de glooiing van de boulevard wordt bij het evenemententerrein betrokken en alle shows worden gehouden op de strand en de glooiing, waardoor er meer ruimte is voor bezoekers op de boulevard. Om de veiligheid op het evenement te waarborgen heeft de organisatie een veiligheidscoördinator aangenomen die onder andere met camera's overzicht houdt vanuit het Scalda-gebouw.

Welke aanpassingen die in het rapport genoemd zijn, zijn er nog niet gedaan?

De politie schreef in het rapport dat de omliggende woonwijken niet of niet goed bereikbaar waren voor de hulpdiensten. Hoewel de organisatie pendelbussen van en naar het station van Vlissingen inzet en daarnaast nog extra fietsparkeerplekken realiseert, is er geen garantie dat bezoekers niet met de auto komen en de wijk aan de boulevard zullen 'volparkeren'.
Ook kaart de politie in het rapport als verbeterpunt belangenverstrengeling aan. 'Het evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers die voornamelijk afkomstig zijn vanuit brandweer, politie, GHOR en ambulancezorg. Ook zijn meerdere bestuursleden van de organisatie werkzaam bij deze instanties.'
Een Chinook tijdens Rescue Vlissingen in 2018
Een Chinook tijdens Rescue Vlissingen in 2018 © Conny van der Horst
Volgens de politie werden in 2018 stewards en beveiliging alleen ingezet ter beveiliging bij risicovolle evenementen. Daarom adviseerde de politie meer beveiliging en stewards in te zetten. De organisatie geeft aan een veiligheidscoördinator te hebben ingezet die onder andere via camera's toezicht houdt.
Het laatste punt uit het politierapport stuitte op onvoldoende informatie. 'Tijdens het evenement bleek dat de organisatie werd verrast door een groot bezoekersaantal. De aantallen bezoekers zijn op basis van schattingen, zo is te lezen in het rapport.. Er werd geen gebruik gemaakt van omroepinstallatie op evenemententerrein om bezoekers te sturen.'
Als oplossing noemt de politie hier het verbeteren van de informatiepositie voor en tijdens evenement, vooraf monitoring social media, gebruikmaken van vooraf vastgestelde teksten en mededelingen ook in Duits en Engels. Ook raad de politie in het rapport aan kaartjes te verkopen waardoor het bezoekersaantal duidelijker is.

'Dit had door moeten gaan'

Gisteren overlegde het presidium (fractievoorzitters) van de gemeenteraad van Vlissingen met de burgemeester over diens beslissing. Het presidium kwam bijeen op verzoek van de oppositie. Volgens raadslid Ruud Kleefman van Perspectief Op Vlissingen (POV) heeft de burgemeester tijdens het overleg uitgebreid uitgelegd hoe het proces verlopen is.
Kleefman vat het overleg na afloop als volgt samen: "Eind van het liedje was eigenlijk: er ontbreken te veel stukken, waardoor de gemeente de vergunningsaanvraag niet kon toetsen. Dus er is geen negatief of positief advies, er is niet eens een advies geweest." Kleefman is teleurgesteld en vindt dat de gemeente in het proces een meer proactieve houding had kunnen aannemen.