Van wegenbelasting naar kilometerheffing: Voor de ene Zeeuw een zegen, voor de andere een ramp

Het kabinet wil in 2030 de kilometerheffing gaan invoeren. Dat zal voor de ene Zeeuwse automobilist gunstig gaan uitpakken terwijl een ander meer geld kwijt is. De gebruiker betaalt, dus er is geen vast bedrag meer voor de wegenbelasting maar je gaat per gereden kilometer betalen. De politiek in Zeeland wil er op de manier die het kabinet nu voorstelt niet aan, omdat de situatie in een plattelandsprovincie verschilt van die in de Randstad.
Van wegenbelasting naar kilometerheffing: Dat gaat we voelen in de portemonnee!
Vlak voor de zomervakantie spraken Zeeuwse Statenleden zich uit tegen het voornemen van het kabinet om de wegenbelasting af te schaffen en daarvoor in de plaats de autobezitters een bedrag per kilometer te laten betalen.

Zeeuwse politiek ziet het niet zitten

Vanuit Zeeland doet gedeputeerde Harry van der Maas een oproep aan Den Haag om de plannen te wijzigen. "Ik denk dat te veel Zeeuwen meer gaan betalen met zo'n kilometerheffing", zegt Van der Maas, "In tegenstelling tot de Randstad hebben we hier meer afstand als het gaat om voorzieningen, en is alternatief vervoer niet zo makkelijk voorhanden."
Kilometerheffing
Cees de Bruijn gaat minder betalen als de plannen van het kabinet doorgaan © Omroep Zeeland
Dagblad NRC rekende uit wat dat bedrag per kilometer zou kunnen worden, wanneer de opbrengst gelijk blijft aan de opbrengst van de wegenbelasting, en kwam uit op 4 eurocent.
Als we uitgaan van die 4 eurocent per kilometer komt Zeeland er, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), niet slecht vanaf. Gemiddeld rijden automobilisten 10.600 kilometer per jaar, en de meeste Zeeuwen rijden volgens het CBS minder. Het omslagpunt wanneer je via de kilometerheffing meer gaat betalen dan bij de wegenbelasting ligt rond de 15.000 kilometer. Dus de gemiddelde Zeeuw zou er niet op achteruit moeten gaan.

Van 800 naar 160 euro per jaar

Cees de Bruijn uit Hoek is zo'n Zeeuw. Hij rijdt ongeveer 4.000 kilometer per jaar en betaalt nu bijna 800 euro aan wegenbelasting. Dat zou met de kilometerheffing 160 euro per jaar kunnen worden. Hij vindt het idee dat de gebruiker moet betalen in principe prima, maar zet wel kanttekeningen bij het plan. "Alleen de uitvoering om de kilometerstanden per jaar op te nemen heeft behoorlijk wat haken en ogen", denkt hij. "Ik voorzie overuren voor mensen die een kilometerstand kunnen terugdraaien. En het treft mensen die veel kilometers rijden nogal fors."
Kilometerheffing
Co de Vos gaat veel meer betalen als de kilometerheffing doorgaat © Omroep Zeeland
Daar kan Co de Vos uit Nieuwdorp over meepraten. De pakketbezorger rijdt tussen de 40.000 en 50.000 kilometer per jaar en betaalt nu een paar honderd euro aan wegenbelasting. In 2030 zou dat met de kilometerheffing uit kunnen komen op een bedrag tussen de 1600 en 2.000 euro. "Dat moet ik dan weer aan de klant doorberekenen en ik weet niet hoe dat uit gaat pakken", vertelt hij. De Vos heeft er begrip voor dat er een betaalsysteem komt waarbij de gebruiker betaalt, maar hij heeft een ander voorstel: "Verwerk het in de brandstofprijs. Op die manier betaalt iemand die veel rijdt, ook meer."

Andere manier van rekenen

En ook gedeputeerde Harry van der Maas pleit voor een andere manier van rekenen. Hij ziet meer in een systeem waarbij gekeken wordt naar een tarief afhankelijk van plaats en tijd. "In de Randstad bijvoorbeeld, zou het rijden duurder moeten zijn tijdens de spits om de drukte te drukken." Nadeel van een dergelijk systeem is dat alle auto's dan via een GPS-systeem gevolgd moeten worden. Dat is duurder om uit te rollen, en roept vragen op over privacybescherming.