Intensive care van de jeugdzorg wil meer geld en een hogere prioriteit: 'Situatie is schrijnend'

De jeugdbescherming moet een hogere prioriteit krijgen in Den Haag. Om de leegloop van jeugdbeschermers tegen te gaan, moet er flink geïnvesteerd worden. En snel ook. Dat is de boodschap van jeugdbeschermingsorganisaties die in Zeeland actief zijn.
Intensive care van de jeugdzorg wil meer geld en een hogere prioriteit: 'Situatie is schrijnend'
De jeugdorganisaties sluiten zich met hun oproep aan bij een brandbrief die kinderrechters eerder hebben verstuurd aan het ministerie van Rechtsbescherming. Daarin luidden de rechters de noodklok over het hoge verloop. Ze zien soms in één zaak in een periode van één jaar zes verschillende jeugdbeschermers voorbij komen.

'Binnen vier jaar compleet nieuwe organisatie'

Bestuurder Astrid Rotering van Jeugdbescherming west herkent dat beeld. "Je ziet dat landelijk bij jeugdbeschermingsorganisaties het verloop nu zo rond de 25 procent ligt. Dat betekent dat je binnen vier jaar met een compleet nieuwe organisatie zit, waardoor de gezinnen ook weer telkens nieuwe jeugdbeschermers krijgen. Dat wil je niet."
Astrid Rotering van JB West en Pim van Uchelen van de William Schrikker Stichting
Astrid Rotering van JB West en Pim van Uchelen van de William Schrikker Stichting © Omroep Zeeland
Volgens Pim van Uchelen, bestuurder van de William Schrikker Stichting, komt dat vooral door een te hoge werkdruk. "Jeugdbeschermers hebben nu veel te weinig tijd per gezin. Dat maakt het werk niet bevredigend. Om dat op te lossen moeten we meer mensen aannemen, maar dat kunnen we niet."

'Financiële impuls nodig'

Wat Rotering betreft moet er dan ook snel meer geld komen vanuit Den Haag. "Onze jeugdbeschermers ervaren te veel druk, waardoor een deel stopt. Daardoor wordt de druk voor de resterende jeugdbeschermers nóg groter. Er is nu absoluut een financiële impuls nodig om deze vicieuze cirkel te doorbreken."
Volgens zowel Rotering als Van Uchelen is er ook ruimte voor meer geld, als de jeugdbescherming een hogere prioriteit krijgt. "De jeugdbescherming wordt vaak omschreven als de intensive care van de jeugdzorg. Maar dan heb je wel ook de benodigde apparatuur nodig. Nu hebben we wel die intensive care, maar geen beademingsapparatuur, want onze jeugdbeschermers hebben niet voldoende tijd om die kwetsbare gezinnen ook daadwerkelijk te helpen", aldus Rotering."
Die hele marktwerking in de jeugdbescherming is echt onzinnig.
Pim van Uchelen, bestuurder William Schrikker Stichting
Eenzelfde beeldspraak gebruikt Van Uchelen ook. "Als je dit als medische zorg uitlegt, begrijpt iedereen de noodzaak. Maar bij jeugdzorg zeggen ze altijd: 'Kan het niet een tandje minder'. Nee, het kán niet een tandje minder. Want kinderen hebben het recht om veilig, kansrijk en gelukkig op te groeien. Dat is in een beschaafde maatschappij een heel essentieel grondrecht."

Al jarenlang geen geld bij

Bovendien heeft de jeugdbescherming er al jarenlang geen geld bijgekregen, in tegenstelling tot andere vormen van jeugdzorg. "Wat je ziet is dat de budgetten in de hele jeugdzorg, waar jeugdbescherming een onderdeel van is, de afgelopen jaren is verdrievoudigd. Maar daarvan is niets naar de jeugdbescherming gegaan", zegt Rotering.
Jeugbescherming jeugdzorg JB west
William Schrikker Stichting: 'Kinderen hebben het recht om veilig, kansrijk en gelukkig op te groeien.' © Omroep Zeeland
Toch is het ook niet alleen een kwestie van meer geld, vinden beide bestuurders. Want er moet ook gekeken worden of en hoe dingen beter geregeld kunnen worden. Zo willen ze allebei af van de ingewikkelde gemeentelijke administratie. "Het zou al veel geregel schelen als dat meer uniform zou worden", zegt Rotering.

'Poppenkast van aanbestedingen'

Van Uchelen wil zelfs helemaal af van de openbare aanbestedingen. "Ieder jaar weer moeten we door die hele poppenkast van aanbestedingen per regio of gemeente, wat allemaal veel tijd kost. Terwijl die hele marktwerking in de jeugdbescherming echt onzinnig is. We concurreren helemaal niet met elkaar!"
Daarnaast lopen er op zeven plekken in het land, waaronder op Tholen, proeven waarbij er meer wordt samengewerkt met andere instanties, zoals de Raad van Kinderbescherming en Veilig Thuis. "We kijken onder meer naar of we bijvoorbeeld samen één keer onderzoek kunnen doen naar de situatie in een gezin, in plaats van dat we dat allemaal los van elkaar doen."

Betere én goedkopere zorg

Van Uchelen is ervan overtuigd dat deze werkwijze zorgt voor betere én goedkopere zorg. "Je kunt veel sneller kinderen en gezinnen helpen en daardoor voorkom je dat er later meer aanvullende zorg nodig is. Het is dus nu een investering, maar die verdien je op termijn terug."
puinhoop jeugdzorg
Met een andere werkwijze moeten kinderen en gezinnen sneller geholpen worden © Omroep Zeeland
Bovendien hoeven we niet lang te wachten met het verder uitrollen van die werkwijze, denkt hij. "Als je dat doet samen met alle andere bestaande instanties, dan moet dit binnen een jaar te realiseren zijn, daar ben ik van overtuigd. De Zeeuwse proeftuin heeft een heel mooie naam: Vaart in veiligheid. Dat is precies wat er nu nodig is. Ik vind dat we veel te lang treuzelen."

Rooskleurige toekomst

Rotering verwacht dat het iets langer zal duren, maar ook zij ziet ze een rooskleurige toekomst voor de jeugdzorg in het verschiet. Maar er moet volgens haar ook iets gebeuren in het hier en nu. "Want anders heb je in die mooie toekomst geen jeugdbeschermingsorganisaties meer om die mooie toekomstplannen uit te voeren."