Totdat het regent wordt er rioolwater ingezet tegen de droogte

Waterschap Scheldestromen gaat gezuiverd rioolwater inzetten tegen de droogte. Het gaat om het achterliggende gebieden achter de waterzuiveringen in Ritthem en Kapelle. Zodra het weer gaat regenen, wordt de noodmaatregel teruggedraaid. Zeeland is momenteel de droogste provincie van het land.
Beregening, beregenen, droogte, land, boer
Beregening van een uienveld © Ria Overbeeke
Het water moet verdere uitdroging van de grond tegengaan en daarmee blijvende schade voorkomen. Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen. Normaal gesproken wordt het gezuiverde rioolwater afgevoerd naar rivieren of de zee.

Gedoseerd en gecontroleerd

Volgens het waterschap Scheldestromen voldoet het gezuiverde rioolwater aan alle eisen. Toch is er wel een risico dat er stoffen in het watersysteem worden gebracht die minder gewenst zijn. Daarom wordt het rioolwater gedoseerd en gecontroleerd in de sloten gebracht. Met metingen houdt het waterschap de waterkwaliteit in de sloten in de gaten.
Het inzetten van gezuiverd rioolwater is uitsluitend bedoeld om blijvende schade te voorkomen, het water mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Droogtebestrijding
Het gewas lijdt onder droogte © ZLTO
In de hele provincie is het erg droog. Aan de Zeeuwse kust is het sinds 1976 niet meer zo droog geweest. Eerder besloot het waterschap al dat boeren geen water meer mogen halen uit sloten en kreken om hun land mee te besproeien. Die maatregel was al nodig vanwege de aanhoudende droogte.