Zeeuwse rundveehouders: minder bedrijven, maar wel veel groter

Het aantal rundveebedrijven is in Zeeland in twintig jaar gehalveerd. Van 814 veeboeren in 2002 naar 405 dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal stuks rundvee dat in Zeeland gehouden wordt, heeft zich in al die jaren redelijk gehandhaafd.
Koeien in Baarland
Koeien in Baarland © Gerbrand Kloosterman
Met andere woorden: de bedrijven die zijn overgebleven, worden steeds groter. Ook in de rest van Nederland is deze trend zichtbaar en sterker dan in Zeeland.

Grafiek

In onderstaande grafiek moet je het gegeven getal runderen met honderd vermenigvuldigen om het werkelijke aantal te krijgen.
Het kruispunt van de twee lijnen ligt tussen 2013 en 2014. Vanaf toen waren er gemiddeld meer dan honderd dieren per bedrijf in Zeeland. Inmiddels (2022) zijn het er 128. In die groei loopt Zeeland achter bij de rest van Nederland. Dáár passeerden de rundveehouders al in 2005 de grens van de honderd stuks vee gemiddeld per bedrijf.
Vorige week publiceerde het CBS ook al cijfers over rundveeteelt en daaruit bleek dat steeds meer Zeeuwse koeien de laatste jaren in de wei mogen lopen in plaats van het hele jaar door in de stal.

Minder uien

Het areaal van de grote Zeeuwse akkerbouwgewassen (tarwe, uien, suikerbieten en aardappelen) handhaaft zich redelijk, ook in 2022. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de laatste tien jaar zien, uitgedrukt in hectaren per gewas. Alleen de uienteelt neemt in Zeeland qua areaal langzaam af.
In 2017 werd nog ruim 9.000 hectare met uien ingezaaid; dit jaar is het ca. 3.000 hectare minder.

Concurrentie andere gewassen

De oorzaak voor de daling zoeken deskundigen in de concurrentie van andere gewassen, schreef vakblad De Boerderij in april van dit jaar: "Het vorige uienseizoen was financieel geen feest en dit jaar lonkt vooral tarwe als concurrerend kansrijk gewas. Vooral relatief nieuwe telers haken dan af, zo blijkt. Ze minderen of stoppen zelfs met de uien. Er zijn goede alternatieven beschikbaar, zoals graan. Sommigen verwachten ook hogere aardappelprijzen."