Hier staan de meeste (en minste) Zeeuwse laadpalen

Wil je overstappen op elektrisch rijden? Check eerst onderstaande kaart van Zeeland. Dan zie je dat automobilisten in de gemeente Hulst verhoudingsgewijs de minste laadpalen van Zeeland tot hun beschikking hebben.
De voetbalvereniging in Wolphaartsdijk verdient geld met hun laadpaal.
Laden kan ook bij VV Wolphaartsdijk © VV Wolphaartsdijk
Als alle Hulster auto's elektrisch zouden gaan rijden, dan had iedere laadpaal in die gemeente 320 klanten. Dat wordt dringen. Op Noord-Beveland ben je sneller aan de beurt als je voor een stekkerauto kiest. Tegenover elke laadpaal op dat eiland staan veertig Noord-Bevelandse auto's. Die zijn sneller aan de beurt.
Dat blijkt uit de meest recente cijfers van NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) per gemeente.

Laadpalen per duizend auto's

Op onderstaande kaart is - om de dichtheid van de laadpalen aan te geven - de score per gemeente weergegeven als 'hoeveel laadpalen zijn er per duizend auto's?' Hulst komt op 3,1 laadpalen, Noord-Beveland op bijna het tienvoudige: 29,5 laadpalen.
Over het algemeen: hoe dichter bij de Noordzee, hoe beter het wordt. Hoewel het bewijs daarvoor niet uit de cijfers naar voren komt, is er een relatie met het toerisme mogelijk. Want exploitanten zullen bij hun investeringen waarschijnlijk rekening houden met de verwachte klandizie van toeristen.

Iets beter dan gemiddeld

Zeeland doet het in ons land iets beter dan gemiddeld. Er zijn in onze provincie als geheel 11,4 laadpalen per duizend auto's. Het landelijke cijfer is 11,2. In onze buurprovincies zijn er nog minder beschikbaar. Zuid-Holland heeft er 9,8 per duizend auto's en Noord-Brabant maar 8,8.

Methode

In de berekeningen is het aantal laadpalen steeds afgezet tegen het aantal personenauto's in het algemeen. Zou je alleen kijken naar de elektrische auto's per gemeente zou daaruit een scheef beeld kunnen ontstaan in die gemeenten waar men maar weinig van die auto's heeft. En de vraag is ook: is het voor mij, in mijn woonplaats, aantrekkelijk om over te stappen op elektrisch rijden?