SP Zeeland doet geen aangifte van milieudelict Hedwigepolder: 'Het delict is nog niet gepleegd'

Volgens de Zeeuwse afdeling van de SP begaat minister Van der Wal een milieudelict door de Hedwigepolder vol te laten lopen met vervuild Westerschelde water met PFAS. De politieke partij wilde aangifte doen, maar dat kan nog niet omdat het delict nog niet is gepleegd.
Hedwigepolder
Protestbord in de Hedwigepolder © Otto Vosveld
Ger van Unen van de SP Zeeland heeft te horen gekregen dat als de partij aangifte doet, de zaak direct geseponeerd wordt. "Helaas kan je alleen aangifte doen van iets dat al gebeurd is", laat de politica weten in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. De partij is aan het kijken welke stappen er ondernomen kunnen worden om de ontpoldering van de Hedwigepolder te voorkomen, de aangifte die er niet komt, was één van de stappen.

Verdrag van Helsinki

Van Unen haalt een passage uit Het Verdrag van Helsinki aan, waarin afspraken staan om het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren te beschermen: 'Deze maatregelen mogen er niet toe leiden, direct of indirect, dat de verontreiniging naar andere compartimenten van het milieu wordt verplaatst.' Van Unen hoopt dat op basis van dit verdrag ontpoldering kan worden voorkomen.
Zodra het water de Hedwigepolder inloopt, gaat de SP alsnog aangifte doen. Van Unen laat met klem weten dat het geen campagnestunt is, voor de Statenverkiezingen aankomend jaar. "Ik vind het zo misdadig dat het ontpolderen door mag gaan. Dit gaat mij erg aan het hart."