Zeeuwse bedrijven gevraagd om opvangplekken voor vluchtelingen

Aan Zeeuwse bedrijven is gevraagd om mee te denken over geschikte plekken om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Volgens werkgeversvereniging VNO-NCW zoeken provincie en Veiligheidsregio Zeeland gebouwen die minimaal een halfjaar als woning gebruikt kunnen worden. Bedrijven die plekken weten voor grootschalige noodopvang kunnen zich melden.
Opvang vluchtelingen
Archieffoto uit maart 2022: in een voormalig bejaardenhuis buiten Zeeland worden kamers ingericht voor opvang van Oekraïners © ANP
De werkgeversvereniging kreeg de vraag van de provincie en de Veiligheidsregio Zeeland. Er is behoefte aan verschillende vormen van opvang en bewoning. Klein voor bijvoorbeeld het huisvesten van gezinnen en middelgroot voor groepen van tussen tien en vijftig personen, bijvoorbeeld voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Ook wordt gezocht naar locaties voor grootschalige noodopvang.

Nood is hoog

Volgens regiomanager Erik van Oosten van VNO-NCW Zeeland is de vraag niet aan een specifieke sector gericht. "Voor zover ik begrijp zoeken ze eigenlijk in alle geledingen. De nood is hoog en de oplossingen liggen niet voor het oprapen." De werkgeversvereniging verspreidt de vraag actief onder de leden. "Als bedrijfsleven willen we overheden die hiermee belast zijn ondersteunen."
Bedrijven met ideeën kunnen zich per mail melden. Ook kunnen ze informatie opvragen over de voorwaarden voor opvanglocaties en de financiële vergoeding.
Nood aan opvang
Deze week nog heeft staatssecretaris Erik van der Burg een extra hulpverzoek bij de 25 veiligheidsregio's gelegd. Die moeten ieder nog eens 225 extra crisisnoodopvangplekken regelen. Deze ruim 5600 plekken komen bovenop de eerder afgesproken 5500 crisisplekken. Daarnaast moeten de niet gebruikte opvangplekken voor Oekraïners de komende tijd worden benut voor de noodopvang van asielzoekers.