Rechter geeft waterschap gelijk: boer mag zijn verdroogde uien niet besproeien

Een akkerbouwer uit Kamperland mag niet doorgaan met het beregenen van zijn gewassen met slootwater. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten. De akkerbouwer was naar de rechter gestapt omdat het waterschap eind juli een beregeningsverbod heeft ingesteld en een kleine week later een dwangsom oplegde aan de akkerbouwer, omdat hij slootwater gebruikte voor het beregenen van zijn uien.
beregenen droogte
Vanwege de droogte heeft het waterschap een beregeningsverbod ingesteld © Ria Brasser
Begin augustus kreeg de boer een dwangsom opgelegd omdat uit controle bleek dat hij water uit de sloot aan het oppompen was. Hij gebruikte het water om zijn akker ingezaaid met uien te beregenen. Dat is volgens het waterschap in strijd met het beregeningsverbod dat een week eerder was ingesteld.

Vijfduizend euro

Met het beregeningsverbod wil het waterschap het nog beschikbare water zolang mogelijk vasthouden om onherstelbare schade aan oevers en grond te voorkomen. Als het waterpeil te ver zakt, klinkt de grond in met onherstelbare schade als gevolg. De akkerbouwer handelde in strijd hiermee. Als hij door zou gaan met het oppompen van slootwater zou hij een boete van 5.000 euro per overtreding moeten betalen met een maximum van 25.000 euro.
Omdat de boer vreesde voor zijn oogst vroeg hij de rechter het verbod voor hem op te heffen, omdat er anders onherstelbare schade zou optreden. Volgens de akkerbouwer is het beregeningsverbod niet op hem van toepassing, omdat de sloot waar hij zijn water uithaalt een zogenoemde buffersloot is. Het water in de sloot is afkomstig van een waterzuiveringsfabriek en is volgens de akkerbouwer daarom geen oppervlaktewater. Daarnaast staat de sloot ook niet in open verbinding met oppervlaktewater.

Ontheffing

Het waterschap bestrijdt dat en zegt dat de sloot wel degelijk in verbinding staat met het Veerse Meer. Het is weliswaar niet direct maar wel via via. Tijdens de zitting liet de raadsman van het waterschap weten dat ze het water willen gebruiken om het waterpeil op andere plekken in Zeeland op peil te houden.
Daarnaast zou de akkerbouwer een ontheffing hebben voor het gebruik van het water. Dat leidde hij af aan het feit dat hij nooit eerder was beboet, ook niet in andere jaren met droogte. Vorig jaar was er ook een onttrekkingsverbod van kracht en toen zou de akkerbouwer zijn gebeld door het waterschap dat het verbod niet voor hem gold.

Schade

De voorzieningenrechter erkent dat de akkerbouwer schade ondervindt aan de beslissing van het waterschap, maar dat we er in Zeeland niet omheen kunnen dat de provincie ook te maken heeft met droogte. "En dat een concreet en voelbaar gevolg daarvan is dat agrarische bedrijven hun gewassen op dit moment niet kunnen dan wel mogen beregenen."
Daarnaast handelde het waterschap ook volgens de 'verdringingsreeks bij waterschaarste'. Dit artikel in de Waterwet geeft de rangorde aan welke maatschappelijke behoeften belangrijker zijn. Daarin gaan veiligheid en nutsvoorzieningen voor drinkwater en energie boven de agrarische belangen.