Geen extra maatregelen tegen droogte

Het waterschap laat weten dat er in Zeeland geen extra maatregelen meer worden genomen tegen de droogte. Landelijk worden nieuwe maatregelen besproken, maar dat is in onze provincie niet nodig.
Droogtebestrijding
Stofvorming door droogte op het land © ZLTO
De regen van gisteren heeft de droogteproblemen in de provincie een beetje verlicht. Toch denkt het waterschap dat de effecten alleen op korte termijn merkbaar zijn. Door de voorspelde droogte vanaf volgende week, zullen de droogteproblemen weer toenemen.
Volgens het waterschap zijn er de afgelopen weken al voldoende maatregelen genomen. Zo zet Scheldestromen gezuiverd rioolwater in tegen de droogte. Achterliggende gebieden bij de watervoorzieningen in Ritthem en Kapelle worden met het water besproeid.

Vaarwegen

Ook mogen boeren sinds eind juli geen water meer besproeien. Volgens Waterschap Scheldestromen is het een uitzonderlijke maatregel, omdat het waterpeil toen onder het zomerpeil is gezakt. Er is flink wat regen nodig om deze maatregel op te lossen.
Het Managementteam Watertekorten coördineert landelijk de maatregelen. Zo wil het team eventueel eenrichtingsverkeer instellen op verschillende vaarwegen omdat het water te laag staat om elkaar te passeren. Schepen zouden dan om moeten varen.