Boeren enthousiast over plannen voor zoetwateraanvoer Zuid-Beveland: 'Mij kan het niet snel genoeg gaan'

Het waterschap Scheldestromen en ZLTO afdeling Zuid-Beveland-Oost hebben vanavond een informatiebijeenkomst gehouden over mogelijke uitbreiding van de aanvoer van zoet water in het oosten van Zuid-Beveland. In dat gebied kan via het Volkerak-Zoommeer zoet water worden ingelaten, dat via de bestaande sloten en waterwegen verder verspreid wordt voor gebruik in de landbouw en fruitteelt. De boeren reageerden enthousiast over het plan, reden voor de twee partijen om de mogelijkheden verder te bekijken.
beregenen droogte
De boeren zijn blij met het plan, want de nood is hoog © Ria Brasser
Een volle zaal in het Dorpshuis van Kruiningen. En dat is niet gek, want het onderwerp dat aan bod kwam deze avond gaat alle boeren in de omgeving aan: droogte. Of eigenlijk, een mogelijke oplossing voor de droogte. Het plan dat gepresenteerd werd, behandelde twee mogelijke scenario's waarop de sloten gespoeld worden met zoet water.
Wim van Gorsel van waterschap Scheldestromen: "Het waterpeil is een maatschappelijk probleem. Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de natuur en de biodiversiteit. Het waterschap zet graag kennis en kunde in om mensen te ondersteunen en te kijken wat er mogelijk is, om dit probleem op te lossen. Misschien zeggen we over twintig jaar wel: die avond toen in Kruiningen, dat was wel een historisch begin."

Cofinanciering

In het ene scenario komt er een volledig nieuw gemaal bij Rilland, in het andere scenario komt er ook een nieuwe inlaat aan de noordkant van de regio. In beide gevallen moeten er sloten verbreed en dieper gemaakt worden, om ervoor te zorgen dat er genoeg water door de waterwegen kan stromen. Daarvoor moet bijvoorbeeld ook grond aangekocht worden. De totale investeringskosten voor het project zijn geschat op zo'n 22 miljoen euro.
"We moeten proberen om daarvoor cofinanciering te krijgen", aldus Van Gorsel. "Maar de jaarlijkse kosten zullen wel betaald moeten worden door de gebruikers." Een klein deel van Zuid-Beveland profiteert al van een dergelijke voorziening - in de Reigerbergsche polder en de eerste Bath Polder wordt er al gebruik gemaakt van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer.
Beluister het radiofragment
Tulpenkweker Carlo Joossen uit Rilland is een van die gebruikers. "Ik boer nu onder meer in de Reigerbergsche polder en daar is meer dan genoeg zoet water op voorraad om te beregenen, wat echt wel heel erg nodig is. Zonder zoet water kan ik geen tulpen kweken." Joossen is aanwezig bij de bijeenkomst omdat hij graag wil uitbreiden, maar hij kan pas boeren op andere stukken land als daar ook een zoetwatervoorziening komt. "Als dit plan niet doorgaat, dan zal ik mijn bedrijf kleiner moeten houden. En anders is er uitbreiding tot de rest van Zuid-Beveland mogelijk."
Joossen kan dus niet wachten tot het plan in werking treedt, maar verwacht dat dat nog wel even duurt. "Het blijft toch Nederland, bureaucratisch. Als we over een jaar of tien eens zoet water hebben hier, dan ben ik al blij."

De nood is hoog

Ook akkerbouwer Johan Boone hoopt dat het plan doorgaat, want de nood is hoog. "Op dit moment gaat het heel slecht, er is bijna geen water. De gewassen staan er belabberd bij. Als ik het zie allemaal, dan krijg ik tranen in mijn ogen." Over het plan is hij enthousiast: "Mij kan het niet snel genoeg gaan!"
Waterschap en ZLTO gaan verder met de boeren in gesprek over de voortgang van het plan. Op welke termijn het uitgevoerd kan worden is nog niet duidelijk.