Denktank met 360 Zeeuwen gaat op zoek naar oplossingen voor dreigende zorgtekorten

Zo'n 360 Zeeuwen kunnen binnenkort meepraten met een 'denktank', die zoekt naar ideeën om de zorg in Zeeland bereikbaar te houden. Het is een project van de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC), een samenwerkingsverband van verzekeraars, zorgverleners waarbij ook de dertien gemeenten en de provincie zijn aangehaakt. Vanaf eind mei volgend jaar moeten al de eerste plannen op tafel liggen.
overwerkt personeel ouderenzorg
De Zeeuwse zorg kampt met een personeelstekort en een stijgende zorgvraag door vergrijzing © Omroep Zeeland
De inwoners die een uitnodiging krijgen voor deelname aan de denktank, worden via loting geselecteerd. Tienduizend gelote Zeeuwen krijgen in december een uitnodiging in de bus. 360 van hen zullen aan de gesprekstafel aanschuiven. Dat zijn er minder dan uitgenodigd, omdat de ervaring leert dat maar vijf procent van de genodigden daadwerkelijk op de uitnodiging ingaat. In totaal zitten 500 Zeeuwen aan tafel. Naast inwoners denken ook zorgverleners en politici mee.
De problemen in de zorg zijn groot en gaan alle Zeeuwen raken. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal zorgmedewerkers afneemt. Ook neemt het aantal mantelzorgers af. Slimme oplossingen zijn daarom nodig om een zorginfarct af te wenden. De vrees bestaat dat door lange wachttijden vooral veel kwetsbare ouderen zullen worden geraakt.

Toegankelijkheid

Het plan voor een burgerberaad wordt nu door alle Zeeuwse gemeentebesturen overeengekomen. Volgens de Kapelse wethouder Annebeth Evertz komt het beraad geen moment te vroeg. "Als we nu niets doen is in 2030 toegankelijke zorg geen vanzelfsprekendheid meer in Zeeland", zegt ze. Samen met haar collega René Ruisen van Hulst trekt ze de kar vanuit de Zeeuwse gemeenten.
Kapelle is al akkoord met het project en trekt daar zo'n 2.800 euro voor uit. De overige gemeenten volgen waarschijnlijk binnenkort, aldus Evertz. "Binnen het overleg van Zeeuwse overheden hebben we daarover al overeenstemming", merkt ze op.

Bereikbaar blijven

Zeeland kampt met een vergrijzing van de samenleving, benadrukt Evertz. Het aantal ouderen neemt toe en er komen minder jongeren bij. "De komende jaren nemen de personeelstekorten in de zorg steeds meer toe. Het is niet meer de vraag hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden maar hoe de zorg bereikbaar blijft voor iedereen."
Tot stand gekomen in samenwerking met Streekomroep De Bevelanden.