'Bomen kappen in een tijd dat juist opgeroepen wordt om er te planten, dat schuurt'

PvdA/Groenlinks van Noord-Beveland wil uitstel van de kapvergunning die Staatsbosbeheer heeft aangevraagd om volgend jaar 540 bomen op boomdijken te kappen. Volgens de partij zorgt de aanvraag voor onrust. Vorig jaar werden ook al 500 bomen gerooid op het eiland.
Zorgen om bomenkap Noord-Beveland
Eric Mahieu bij de rij populieren die Staatsbosbeheer wil kappen © Omroep Zeeland
Meteen toen duidelijk was dat er een kapvergunning was aangevraagd kreeg hij appjes en mailtjes van verontruste burgers, zo zegt fractievoorzitter Eric Mahieu van PvdA/Groenlinks. Want de kaalslag die vorig jaar ontstond op de Prinsendijk, nadat er daar 500 populieren waren gekapt, zit nog vers in het geheugen van veel Noord-Bevelanders, zo zegt hij.
Zijn fractie snapt dat bomen soms gerooid moeten worden. "Maar doe het met beleid en meer gefaseerd. Waarom moeten er zoveel tegelijk tegen de grond en wordt er niet eerst een rij naast aangeplant, daar is genoeg ruimte voor", zo betoogt Mahieu.

Kwetsbare tijd

Daarnaast vindt hij het slecht te verkopen dat in een tijd waarin opgeroepen wordt om bomen te planten, er dergelijke kapplannen worden gemaakt.
"Afgezien van het feit dat de bomen een grote landschappelijke en ecologische waarden hebben; we leven nu in een kwetsbare tijd. Bomen zijn van groot belang voor de opname van CO2, ze brengen verkoeling en houden regenwater vast."

Bomen weggeven

Om zijn verhaal kracht bij te zetten, wijst Mahieu op de weggeefacties die de Zeeuwse Milieu Federatie organiseert. "Ze geven bomen aan burgers om ze zelf te planten omdat dat zo belangrijk is. Mensen geven daar massaal gehoor aan. Ook de bevolking van Noord-Beveland doet daaraan mee, hier leeft de waarde van bomen. En dan is het moeilijk om te lezen dat hier straks een rij populieren over een lengte van 500 meter zal worden gekapt. Dat geeft een enorm gat. Zoiets blijft is gek, dat schuurt." En dat 'hier' slaat dan op de Stekeldijk tussen Geersdijk en Kamperland.
Behalve bedenkingen tegen de kap zelf op deze schaal, vraagt de fractie zich af of er voor elke boom wel een wordt teruggeplant en welke soorten er straks geplant worden. Want dat wordt nog niet helemaal duidelijk in de aanvraag van de kapvergunning.
Zorgen om bomenkap
Karakteristieke boomdijken doorsnijden het relatief lege Noord-Beveland © Omroep Zeeland
Staatsbosbeheer erkent de waarde van de 'groene linten' in het open landschap van Noord-Beveland. De dijken zijn volgens de organisatie niet alleen karakteristiek en ecologisch waardevol, het zijn ook belangrijke verkeersaders. Juist daarom is om de zoveel tijd onderhoud nodig, zo bepleit ze.

Dode en zieke iepen

Volgens Staasbosbeheer gaat het langs de Emelissedijk deels om dode of zieke iepen. Die moeten weg in verband met de verkeersveiligheid, zo verklaart de organisatie. De te kappen populieren zijn ruim veertig jaar oud en een aantal daarvan heeft een 'matige' kwaliteit.
"Juist door om de zoveel tijd een vak te verjongen voorkom je dat op een gegeven ogenblik de bomen zo slecht zijn, dat ze er allemaal tegelijk af moeten en er een kaalslag plaats heeft. Er komen nieuwe boompjes voor in de plaats die tegen de tijd dat de laatste vakken gekapt worden alweer behoorlijk gegroeid zullen zijn, zodat de dijk altijd een boomdijk blijft", aldus woordvoerder Karel Leeftink.
Volgens Leeftink snapt Staatsbosbeheer de discussie over het belang van bomen voor de opname van CO2 en het klimaat. "Maar over twintig jaar heb je dus ook bomen nodig, daarom verjongen we".
Zorgen om bomenkap
De populieren aan de Stekeldijk op Noord-Beveland © Omroep Zeeland
Het is volgens Staatsbosbeheer nog niet zeker uit welke boomsoorten de nieuwe aanplant zal bestaan. De organisatie denkt aan een mogelijke menging van boomsoorten; welke is nog niet duidelijk. Als ze hier voor kiest, dan zal dat het beeld van de dijken veranderen. En om de nieuwe bomen extra ruimte te geven, worden er mogelijk uiteindelijk ook minder bomen teruggeplant.

'Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe geplant'

"Maar voor elke boom die gekapt wordt, wordt er eentje teruggeplaatst, dat doen we dan op andere percelen", zegt Leeftink desgevraagd. Sowieso is het volgens hem achterhaald om nog twee of drie rijen populieren naast elkaar op een dijk te planten. "Dat is iets wat na de inundatie vaak is gedaan, om snel veel bomen te krijgen. Maar het is niet praktisch, takken vallen vaak op aangrenzende landbouwpercelen en de bomen staan te dicht op elkaar en krijgen te weinig ruimte."
In de loop van 2023 wordt volgens Staatsbosbeheer duidelijk hoe ze het verjongingsplan precies gaat uitvoeren.