Zeeuwse bestuurders putten hoop uit miljoenennota

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat kijkt met een goed gevoel terug op de troonrede van vanmiddag: hij is blij dat het onderwerp kernenergie aan de orde kwam. Het kabinet wil dat de huidige kerncentrale langer openblijft en zet het in op de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De Bat hoopt dat er snel doorgepakt wordt met de plannen rond kernenergie.
Reactie van Zeeuwse gedeputeerden op de troonrede
De koning sprak in de troonrede over 'een nieuwe rol voor kernenergie'. Dat er plannen zijn voor nieuwe kerncentrales was al duidelijk, maar nu blijkt ook dat er 20 miljoen uitgetrokken wordt om onder meer te onderzoeken of de huidige kerncentrale langer open kan blijven.

Hoop op snelheid

De Bat ziet daardoor lichtpunten voor Zeeland en kan niet wachten tot de plannen voor nieuwe kerncentrales concreter worden. "Er is snelheid nodig, nee, er is meer snelheid nodig", zegt De Bat. "Laten we hopen dat met deze boodschap die snelheid er ook komt."
Koning Willem-Alexander spreekt de troonrede uit
Koning Willem-Alexander spreekt de troonrede uit © ANP
Ook gedeputeerde Anita Pijpelink kijkt met een goed gevoel terug op Prinsjesdag. De koning gaf aan dat alle sectoren zich moeten inzetten voor het terugdringen van stikstof. Zowel de industrie, landbouw en verkeer ontkomen niet aan de plicht om de uitstoot met de helft terug te brengen.

Aanmoediging

Voor Pijpelink klonk dat als een aanmoediging. Zij probeert met maatwerk draagvlak te krijgen voor de stikstofaanpak in Zeeland. "Dit zijn echt grote issues, waarbij zorgen en emoties logisch en vanzelfsprekend zijn", gaf Pijpelink aan. "Maar de Koning wond er geen doekjes om. We gaan dit echt doen met elkaar."

Politiek verslaggever Heiko Strietman:

In Zeeland heeft het provinciebestuur altijd gezegd: We gaan de stikstofuitstoot aanpakken, maar wel op onze manier. Wat betekent dat? Dat betekent dat ook zeker van boeren een bijdrage wordt gevraagd maar men wil vooral ook kijken naar de uitstoot die vanuit de Belgische industrie komt en natuurlijk ook van de internationale zeeschepen op de Westerschelde.
In de begroting van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wordt de tunnel wel genoemd, maar niets wijst er op dat de tunnel voor 2030 gratis wordt. Een aantal partijen heeft aangegeven het bij de behandeling van de najaarsnota weer aan de orde te stellen en hoopt dat er dan wel geld te vinden is.