Vlissingen trekt portemonnee voor veiliger Rescue

De gemeenteraad van Vlissingen wil 50.000 euro beschikbaar stellen, zodat het evenement Rescue volgende keer professioneler en veiliger kan worden georganiseerd. Afgelopen zomer verbood burgemeester Bas van den Tillaar het evenement, omdat volgens hem onvoldoende aan de noodzakelijke veiligheidseisen was voldaan. Medio oktober is er een gesprek tussen de gemeente en de organisatie om te kijken of Rescue volgend jaar alsnog in de stad kan worden gehouden.
Rescue Vlissingen 2018
Rescue Vlissingen in 2018 © Ria Brasser
In een motie, die donderdag in de raadsvergadering wordt ingediend, spreken alle partijen hun teleurstelling uit dat Rescue 2022 op 17 augustus dit jaar niet doorging. Begrip is er dat de burgemeester, die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van inwoners en bezoekers van Vlissingen, na het ontbreken van een positief advies van de hulpverleningsdiensten niet anders kon. Maar de teleurstelling blijft, omdat Rescue een belangrijk evenement is voor Vlissingen en aansluit bij het nautisch karakter van de stad.

Professionele ondersteuning

Maar de gemeenteraad kijkt liever vooruit, waarbij men wel lessen uit het verleden wil leren. Rescue is uitgegroeid tot een evenement met vele tienduizenden bezoekers en met risicovolle activiteiten. Dat vergt een steeds grotere en zorgvuldiger voorbereiding, waarbij niet langer kan worden voortgeborduurd op veiligheidsplannen van vorige edities. Daarom heeft de organisatie professionele ondersteuning nodig om een nieuwe aanvraag te laten controleren op veiligheidsaspecten. De gemeenteraad wil dat hiervoor 50.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Ook wil de raad dat de provincie om een bijdrage wordt gevraagd, gezien de grote uitstraling van Rescue.
Rescue Vlissingen in 2018
Rescue Vlissingen in 2018 © ANP
Het is overigens nog maar de vraag of voor het bestuur van Rescue hiermee de problemen uit de wereld zijn. Na het niet doorgaan van het evenement veranderde men de naam in Rescue Zeeland, om te benadrukken dat het evenement in de toekomst ook elders in de provincie kan worden georganiseerd. Secretaris Dennis Castel reageert terughoudend op de motie: "We zitten in een precair proces van gesprekken met de gemeente. Geld is niet de enige oplossing. Voor ons is belangrijker wie in de toekomst verantwoordelijk voor wat wordt. Medio oktober hebben we een gesprek over de toekomst van Rescue in Vlissingen. Als we daar niet uitkomen, hebben we alternatieven achter de hand. We klampen ons niet meer vast aan de gemeente Vlissingen."
Dit is een bericht van WFM96.