Drinkwatervoorziening wordt krap in Midden-Zeeland, daarom nu al maatregelen

Als er nu geen actie wordt ondernomen, lopen we in ons land de kans dat drinkwaterbedrijven op afzienbare termijn niet meer voldoende drinkwater kunnen leveren. In 2030 hebben we in Midden-Zeeland mogelijk een drinkwatertekort. Evides, het waterbedrijf dat het water levert in Zeeland, neemt daarom nu al maatregelen.
Drinkwater ANP
In 2030 kunnen er in Midden-Zeeland knelpunten komen © ANP
Er is nu nog geen tekort aan drinkwater, maar Evides kijkt graag vooruit: "We zien dat de watervraag harder stijgt dan de afgelopen jaren. Daarop willen we anticiperen. Dat betekent dat we maatregelen moeten nemen", legt Maaike van de Ven van Evides uit.

Nu al maatregelen

Die maatregelen worden inmiddels al genomen in Midden-Zeeland: "In dat gebied zien we dat er na 2030 knelpunten kunnen ontstaan. Daarom nemen we nu al actief maatregelen. We zijn bijvoorbeeld extra pompstations aan het aanleggen zodat het water naar het voorzieningsgebied kan worden geleverd in lijn met de grote vraag. Ook vervangen we leidingen." De verwachting is dat in de andere Zeeuwse leveringsgebieden geen risico is op een drinkwatertekort.
De Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) pleit er opnieuw voor dat drinkwaterbedrijven de kans krijgen om maatregelen te nemen zodat ze straks aan een grotere vraag naar water kunnen voldoen. Ook Evides, het waterbedrijf dat het water levert in Zeeland, onderschrijft deze oproep.
Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van het water is momenteel een zorg. Het drinkwater dat Evides levert bestaat voor negentig procent uit oppervlaktewater uit de Maas en het Haringvliet. Door de recente droogte is de waterkwaliteit van dat water afgenomen: "Als de rivier minder water afvoert en er wordt wel in geloosd, dan brengen de lozingen veel hogere concentraties aan vervuiling teweeg dan wanneer er veel water voorbij stroomt." Daarom wordt de kwaliteit nu extra in de gaten gehouden.
Vewin heeft een kaartje gemaakt waarin de drinkwaterbehoefte per gebied in kaart is gebracht. Daarbij is gekeken naar de groeiende drinkwaterbehoefte door een toenemend aantal inwoners.
Kaartje drinkwater
Woningbouwplannen en zekerstellen drinkwatervoorziening © Vewin
Om de hoeveelheid en de kwaliteit van het drinkwater in de toekomst veilig te stellen, moeten we volgens Van de Ven vooral zuinig zijn op onze waterbronnen: "Wat er niet ingaat, hoeven we er ook niet uit te halen. Zorg dus dat het water niet vervuild raakt. Dat is de beste maatregel voor de toekomst."