Delen van oude vliegtuigfabriek van sloop gered, Wesley hoopt dat er een nieuw gebouw van wordt gemaakt

In de Machinefabriek in Vlissingen is begonnen met het verzamelen van bouwmaterialen van de oude Vliegtuigfabriek van de Schelde. De stichting die zich vorig jaar succesvol bekommerde om het lot van een oude Scheldekraan, wil nu kijken of delen van de oude fabriek weer opgebouwd kunnen worden. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of dat haalbaar is.
In 2007 werd het pand waar de vliegtuigfabriek onderdeel van uitmaakte, gesloopt. Een deel van de constructie werd uiteindelijk bewaard. Volgens Sekewael dreigden de onderdelen op de schroot te belanden. Dat lijkt nu niet te gebeuren.
De onderdelen liggen nu nog opgeslagen in de Machinefabriek in Vlissingen en worden verplaatst naar boerderij Mariahoeve in Nieuwdorp, een gebouw van North Sea Port. "Bij elkaar ligt er tien ton oud ijzer, dat vraagt toch wel inspanningen om dat allemaal op te laden en te transporteren.
"In crisistijd in de jaren 30 besloot de directie van de Schelde om naast schepen ook vliegtuigen te gaan bouwen, om niet alleen maar te leunen op de scheepsbouwtak", aldus Sekewael. "De vliegtuigafdeling heeft maar eventjes bestaan en is niet succesvol geworden. Wel is er in korte tijd een aantal bijzondere ontwerpen gemaakt, zoals de Scheldemusch en Scheldemeeuw."
Het is de bedoeling dat het gebouw een werkruimte wordt om te werken aan de stoomhijskraan. Daarnaast zocht de stichting een plek waar reserveonderdelen van de stoomhijskraan kunnen worden opgeslagen. "We zochten exploitatiemogelijkheden. De ruimte op Walcheren is erg schaars. Wij voelden er wat voor om dit restant over te nemen en te onderzoeken of er weer wat van te maken is, zoals een kleine bescheiden loods", zegt Sekewael.

Basis voor nieuw gebouw

"Het vraagt erom gerestaureerd te worden", vervolgd Sekewael. "We hebben de overtuiging dat het wel in elkaar is te zetten, zodat er een basis gemaakt kan worden voor een nieuw gebouw. Dat ligt ook in de lijn van deze tijd. Het hergebruik van bestaande materialen is een hot item."
Sekewael zegt in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker dat er een haalbaarheidsonderzoek komt. Daaruit moet blijken wat er uiteindelijk van de overgebleven onderdelen te maken is. En ook op welke locatie het gebouw dan komt te staan. "Maar het Scheldekwartier zou historisch gezien het meest recht doen aan de constructie", aldus de initiatiefnemer.