Motie PvdA: breng bezuinigingen in kaart

DEN HAAG -
De PvdA stelt dat het verdwijnen van rijksdiensten juist in dunbevolkte regio's grote gevolgen heeft. De partij wil voorkomen dat Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland "per saldo onevenredig worden getroffen".

Oproep

De Vries deed begin februari al een oproep aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst om met zo'n overzicht te komen. Nu schaart zijn partij zich achter die oproep en wordt er een motie ingediend.

Krimpgebied

Het heeft volgens De Vries grote gevolgen voor een krimpgebied als bij bezuinigingen door de overheid de linkerhand soms niet wat de rechterhand doet. Kort na elkaar sluiten in Zeeland het belastingkantoor, de gevangenis en de sociale verzekeringsbank. Deze vallen alle drie onder een ander ministerie.

Problemen

De Vries wil, dat de rijksoverheid meer oog heeft voor de gevolgen van dit soort bezuinigingsmaatregelen voor krimpregio's. "Door een goede coördinatie kan je deze problemen voorkomen'', aldus De Vries.