Beregeningsverbod opgeheven, op sommige plekken nu een teveel aan water

Het verbod om te beregenen met oppervlaktewater is opgeheven. Dankzij de vele regen van de afgelopen weken is het peil in de sloten, vijvers en kreken gestegen, waardoor het Waterschap Scheldestromen het verbod kon intrekken. Het beregeningsverbod was sinds eind juli van kracht.
Beregening, beregenen, droogte, land, boer
Beregening van een uienveld © Ria Overbeeke
Hoe paradoxaal: Worstelde het waterschap deze zomer juist met de gevolgen van de aanhoudende droogte, waardoor er onherstelbare schade aan oevers dreigde, kampt het waterschap op sommige plekken nu juist met een teveel aan water.
"Het is nu zoeken naar een balans om juist overlast door een overschot aan water te voorkomen. Het watersysteem heeft na zo'n lange periode van droogte tijd nodig om te herstellen en water in de bodem op te nemen", legt waterschapsbestuurder Wim van Gorsel uit.

Grondwater nog niet op peil

Dankzij de vele neerslag in de maand september - variërend van 115 millimeter tot 265 millimeter - is het waterpeil in sloten en watergangen weer hersteld. Maar het kost meer tijd om ook de grondwaterstanden weer op het gewenste peil te krijgen. Daarvoor moet het water verder de bodem in zakken, iets wat tijd kost.
Ook is er nog steeds sprake van een neerslagtekort in Zeeland. In West-Zeeuws-Vlaanderen is die nog het grootst met een tekort van 300 millimeter, tot 100 millimeter rond Terneuzen en Duiveland.
Hoewel er nu wel weer beregend mag worden, verwacht het waterschap niet dat er veel gebruik van zal worden gemaakt in verband met de vele regen en het feit dat het groeiseizoen nu voorbij is.