Of Zeeland nieuwe kerncentrales krijgt, wordt pas in december duidelijk

Minister Rob Jetten heeft vandaag geen duidelijkheid gegeven over de komst van nieuwe kerncentrales in Zeeland. De minister voor Klimaat en Energie was vandaag op bezoek in onze provincie. Het kabinet gaat nog dit jaar bekend maken of er nieuwe kerncentrales komen in Nederland. Zeeland is een belangrijke kanshebber voor een nieuwe kerncentrale, en wacht in spanning af op een definitief besluit.
Rob Jetten
Rob Jetten bij de Zeeuwse Oesterontmoeting © Omroep Zeeland
Jetten ging vandaag met de gemeenten Borsele, Terneuzen en Noord-Beveland om de tafel en daarnaast ook nog met het provinciebestuur. Het gesprek ging over de toekomst van kernenergie in Zeeland. "Ik heb gekeken wat er nodig is om tot afspraken te komen om de kerncentrale in Borssele te laten verlengen en, als we daar voor kiezen, één of meer nieuwe kerncentrales te laten bouwen", aldus Jetten. Eerder gaf het kabinet al aan dat ze open staat voor nieuwe centrales en dat het besluit daarover in het najaar genomen wordt.
Na zijn gesprek gaf minister Jetten nog een toespraak tijdens de jaarlijkse Oesterontmoeting. Daarna vertrok hij zonder de pers te woord te staan omdat zijn agenda dat niet toeliet. Gedeputeerde Dick van der Velde was ook aanwezig bij het gesprek. Volgens hem is nu wel duidelijk wanneer de brief gaat komen. "Er is gesproken over Borssele als mogelijke locatie, maar er wordt pas in december een besluit over genomen in een brief aan de Tweede Kamer."
Kerncentrale Borssele
De kerncentrale bij Borssele loost koelwater in de Westerschelde © Chris Verkaart
Kiezen voor Borssele? Hoe zit dat?
Onze provincie is 'in de race' als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. Eerder gaf het kabinet namelijk aan dat zij drie locaties op het oog heeft en uiteindelijk zal gaan kiezen. Zeeland heeft daarvoor de beste kaarten. De twee andere locaties zijn de Tweede Maasvlakte en de Eemshaven. Maar in Groningen heeft men al aangegeven niet te zitten wachten op kerncentrales en op de Tweede Maasvlakte wil men vooral inzetten op de ontwikkeling van groene waterstof.
Een scenariostudie van adviesbureau Witteveen+Bos concludeerde onlangs dat kernenergie een grote rol kan spelen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en door CO2 neutraal energie op te wekken, zou de klimaatdoelstelling beter gehaald kunnen worden. Maar, zo geeft het rapport ook aan; het duurt minstens tien jaar om een centrale te bouwen, en dat kost veel geld, met een risico op flinke budgetoverschrijdingen. Daarnaast is er ook nog steeds geen structurele oplossing voor het kernafval, dat duizenden jaren gevaarlijk blijft.
In het gesprek dat vandaag plaatsvond hebben het provinciebestuur en de Zeeuwse gemeenten aangegeven dat het vooral belangrijk is dat er vanuit de Zeeuwen draagvlak is voor de verlenging van de huidige kerncentrale - want de levensduur is nu vastgesteld op 2033 - en de eventuele nieuwe kerncentrales. Volgens hen heeft de minister daarvoor zijn begrip uitgesproken en wil hij samen met Zeeland optrekken.

Verlenging onderzoeken

De verlenging van de kerncentrale is volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat in ieder geval zeer gewenst: "Dat is het onderwerp van gesprek geweest: kom nou echt met die beslissing. We gaan nu onderzoeken wat er nodig is voor een verlenging."
Daarna is er volgens De Bat haast geboden om door te pakken en ook de mogelijkheden voor een nieuwe kerncentrale te verkennen: "Nu die onderzoeken starten naar een nieuwe kerncentrale is essentieel."