Bezuinigingen bieb Borsele als keuzemenu naar de raad

Het is volgende maand aan de gemeenteraad van Borsele om een keuze te maken hoe er bezuinigd moet worden op het bibliotheekwerk. Het dagelijkse gemeentebestuur legt de raad een aantal keuzes voor.
Bibliotheek
Er moet bezuinigd worden op het bibliotheekwerk © Pixabay
Borsele moet de komende jaren miljoenen bezuinigen en een van de zaken waar het mes in moet, is het bibliotheekwerk. De raad gaf het college de opdracht uit te zoeken hoe daar 100.000 euro op bezuinigd kan worden. Die opties zijn nu onderzocht.

Meevaller

Snijden doet pijn, maar er is in dit geval ook sprake van een meevaller. De gemeente blijkt financieel iets ruimer in de jas te zitten. Tel daarbij op dat de bibliotheek zelf een krappere begroting heeft ingediend en het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag van 100.000 euro kan worden teruggebracht naar zo'n 60.000 euro. Maar dat betekent nog steeds dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Taalontwikkeling

Er kan zo'n 43.000 euro gesneden worden als de dienstverlening in de vestiging Heinkenszand (De Stenge) wordt teruggebracht. Nu is het zo dat de bieb daar ook open is op momenten dat er geen bibliotheekpersoneel aanwezig is. Dat kan doordat er toezicht is vanuit De Stenge. Een optie is om het aantal uren dat er wel bibliotheekpersoneel aanwezig is verder terug te brengen. Voor de uitleen heeft dat verder geen gevolgen. Het heeft wel consequenties voor de cursussen die vanuit de bibliotheek worden georganiseerd en de begeleiding met taalontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de Babybieb. Zaken waar vanuit het Rijk juist sterk op ingezet wordt.

Sportfondsen Borsele

Een andere mogelijkheid is om het aantal vierkante meters van de bieb in Heinkenszand terug te brengen. Dat scheelt zo'n 30.000 euro op de huurkosten. Maar de gemeente heeft een contract met uitbater Sportfondsen Borsele. Als die inkomsten derft, zal er vanuit de gemeente weer vanuit een andere pot geld naartoe moeten. Kortom, die optie lijkt vooral een verhaal van vestzak broekzak.

Bijdrage per leerling

Ook zou er gekeken kunnen worden naar de dienstverlening aan de scholen in de gemeente Borsele. Wanneer bijvoorbeeld de Bibliobus geschrapt wordt, levert dat een besparing van 42.000 euro op. Dat zou wellicht opgevangen kunnen worden door aan scholen een eigen bijdrage per leerling te vragen. De vierde optie is een tamelijk rigoreuze: sluiten van het filiaal in 's-Gravenpolder. Dat idee zorgde al voor de nodige reuring in het dorp. Sluiting levert een bedrag van 55.000 euro op.
De raad zal zelf een keuze moeten maken. Het college geeft geen voorkeur aan.
Dit is een bijdrage van Streekomroep De Bevelanden