Staten komen volgend jaar met Zeeuwse aanpak stikstofcrisis

Een eigen, Zeeuws verhaal om met de stikstofcrisis om te gaan binnen de landelijke aanpak. Dat was de inzet tijdens de vergadering van Provinciale staten vandaag. Veel vragen, opmerkingen en verschillende meningen, maar een meerderheid van de Staten gaat mee met de opzet om volgend jaar juli met een aanpak te komen.
Statenvergadering Provinciale Staten juli 2021
Statenvergadering © Omroep Zeeland
Veel Statenleden bleken tevreden met de manier waarop politiek Zeeland omgaat met het aanpakken van de stikstofcrisis, en dat onze provincie zelfs als voorbeeld voor stikstofbemiddelaar Johan Remkes diende. "Wij veegden al eerder het beruchte stikstofkaartje van tafel, voordat Remkes dat deed", klonk het uit diverse hoeken. En ook de manier waarop er hier wordt overlegd met alle betrokken partijen kon op de goedkeuring van een aantal sprekers rekenen.
Maar over hoe het verder moet met het aanpakken van het stikstofprobleem was niet iedereen het eens met elkaar. Forum voor Democratie en Fractie Koevoets daagden diverse fracties uit om aan te geven waarom en waar stikstof een probleem zijn, omdat zij vinden dit niet het geval is. SGP'er Joan van Burg wees erop dat een te hoge concentratie van stikstofverbindingen en ammoniak de natuur in de Mantelingen op Walcheren en de Kop van Schouwen te veel belast.
We zijn zand aan het wegscheppen, terwijl achter ons een vrachtwagen zand stort
Robert Brunke, Pro Zeeland
Het idee om boeren gedwongen uit te kopen, wanneer het op vrijwillige basis niet gaat lukken, stuit meerdere partijen wél tegen de borst. Gedeputeerde Anita Pijpelink gaf aan dat er nog verschillende alternatieven zijn voordat er eventueel gedacht moet worden aan onteigening.
Ze stelde voor te wachten om een definitief standpunt in te nemen totdat het kabinet een besluit over onteigening neemt. "Datzelfde geldt voor zogenoemde piekbelasters zoals Yara", zei de gedeputeerde. "Er is nog ruimte genoeg voor innovatie als oplossing voor de problemen voordat we andere maatregelen moeten nemen."

Een enorme puzzel

Een bijkomend probleem is de stikstof die onze provincie bereikt via het buitenland en schepen op de Westerschelde of voor de kust. "We zijn zand aan het wegscheppen, terwijl achter ons een vrachtwagen zand stort", opperde Robert Brunke van Pro Zeeland. Hoe daar mee om te gaan en dat te verwerken in de aanpak binnen Zeeland zelf is een enorme puzzel volgens gedeputeerde Pijpelink. Ze herhaalde dat ook hier het kabinet met een duidelijk koers moet komen.
Op deze kaart zijn de verschillende gebieden en de bijbehorende stikstofreductie te zien.
Het gewraakte 'stikstofkaartje' © Rijksoverheid
De Staten besloten aan het eind van de middag om de doeleinden van de stikstofaanpak opnieuw vast te leggen. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk reductie van stikstofemissie, waar alle sectoren hun bijdrage aan moeten leveren. Voor een aantal Natura 2000-gebieden in Zeeland is het halen van die doelen mogelijk, maar er moet rekening gehouden worden dat de doelen voor duingebieden niet gehaald kunnen worden.