Voorstel om afval anders op te halen afgekeurd door Goese gemeenteraad

Het voorstel om de afvalinzameling in Goes te herzien moet terug naar de tekentafel. Dat bleek gisteren tijdens de raadsvergadering. Wethouder Joan Veldhuizen probeerde de raad nog te overtuigen, maar vooral het aan huis verzamelen van PMD-afval in plastic zakken, stuitte op veel weerstand.
Diftar Goes
Goes gaat minder vaak restafval ophalen © Omroep Zeeland
Het voorstel van de Goese wethouder was om komend jaar eens in de vier weken restafval op te halen in de gemeente. Nu gebeurt dat nog eens in de twee weken. Daarnaast zou het PMD-afval tweewekelijks aan huis worden opgehaald. Maar de gemeenteraad vond unaniem dat er aanpassingen moeten komen aan het voorstel.
De gemeente Goes wil de aanpassing doen om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner te kunnen halen. Sinds de invoering van Diftar in 2019 is de hoeveelheid restafval fors teruggelopen. Zo werd er voor de invoering nog rond de 200 kilo verzameld per inwoner, na de invoering is daar rond de vijftig kilo afgegaan.

Wat is Diftar?

Het systeem gaat uit van het idee dat de vervuiler betaalt. Je betaalt voor elke keer dat je restafval aanbiedt. Biedt je minder vaak aan, dan betaalt je ook minder. Per huishouden geldt een vast basistarief voor het aanbieden van het huishoudelijk afval. Dat bedrag is lager dan de afvalstoffenheffing vóór de invoering van Diftar.

Wat is PMD-afval?

Hiermee wordt plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken bedoeld. Maar ook plastic verpakkingen met een metaallaagje (zoals een chipszak) mogen in de zak of bak.
De gemeenteraad vindt de doelstelling van 100 kilo per inwoner per jaar ook een goed streven, maar zij vond dat er op dit moment nog best wat andere mogelijkheden zijn. Zo opperde de SGP/Christen Unie-fractie campagne voeren om inwoners bewuster te maken, afvalcoaches die de mensen begeleiden.
De fractie van Nieuw Goes vond de plastic zakken een erg slecht idee. Stank, wegwaaiende zakken, ongedierte werden als eventuele gevolgen genoemd. D'66 was het daar mee eens.

PMD-afval kost meer geld

Wethouder Veldhuizen probeerde haar voorstel nog te onderbouwen door te stellen dat momenteel het PMD-afval meer geld kost, dan dat het oplevert. "Afgekeurde zakken kosten 120 euro per ton omdat ze verbrand worden met het restafval. Als de inhoud wel voldoet levert het 218 euro op."
Dat overtuigde de raad echter niet. Er is nog te veel onduidelijkheid in het voorstel. Zoals hoe de kwaliteitscontrole van plastic zakken zou moeten gebeuren en wat er met een afgekeurde zak met plastic gebeurt. Betere voorlichting en begeleiding heeft op dit moment de voorkeur bij de gemeenteraad.
Het voorstel gaat nu terug naar het college.