Veel creatieve ideeën tijdens behandeling begroting provincie

Eén jaar gratis openbaar vervoer tussen Goes en Terneuzen, een plan om bomen langs provinciale wegen te sparen en een motie over het zogeheten 'hamsterhuren'. Zeeuwse politieke partijen lieten hun creativiteit de vrije loop bij de bespreking van de provinciale begroting voor volgend jaar.
Montagefoto van geld, de Zeeuwse vlag en het provinciehuis van de Provincie Zeeland
Behandeling begroting 2023 Provincie Zeeland © Omroep Zeeland
De behandeling van de Begroting 2023 en de Najaarsnota 2022 door Provinciale Staten ging eigenlijk over alles: openbaar vervoer, energietransitie, veeteelt, cultuur, natuur, stikstofbeleid, wonen etc. Het kon daarom niet anders dat politieke partijen hun bekende stokpaardjes bereden. De Partij voor Zeeland hield nog maar eens een warm pleidooi voor kernenergie. De Socialistische Partij pleitte ervoor dat energie weer in overheidshanden komt en de Partij voor de Dieren vroeg aandacht voor dierziekten. Zover niets nieuws onder de zon.

Minder stikstofuitstoot door openbaar vervoer

Veel interessanter waren de moties waarmee de Zeeuwse politiek kwam aanzetten. Zo wil George Lernhout van 50PLUS graag een proef met één jaar gratis openbaar vervoer op de buslijn Goes - Terneuzen. Die verbinding is volgens 50PLUS 'essentieel voor scholieren en senioren voor het bereiken van scholen, gezondheidszorg en culturele instellingen'.
Bovendien levert gratis openbaar vervoer in de toekomst een bijdrage aan de stikstofreductie, is de redenering van de 50PLUSsers. De motie haalde het trouwens niet.

Zeeuwen haten bomen

Wie de kapwoede in Zeeland ziet, zou wel eens kunnen denken dat Zeeuwen bomen haten. Ook de PvdA, GroenLinks, PvdD en D66 was opgevallen dat 'bomen kappen aan de orde van de dag is'. En dat is slecht voor de zuurstofproductie en maakt het Zeeuwse landschap nog kaler, vinden ze.
Zeker als bomen vlak langs de provinciale weg staan worden ze vaak weggehaald, want je zou er maar met je auto bovenop knallen. Je moet dus schipperen tussen natuur en verkeersveiligheid. Daarom kwamen genoemde partijen met de motie om de bomen te laten staan en de maximumsnelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur.
Een dergelijke situatie doet zich voor in Wolphaartsdijk waar bomen op een dijk weg zouden moeten.
Zorgen om bomenkap
Afbeelding ter illustratie © Omroep Zeeland

Hamsterhuren

Het CDA kwam, gesteund door CU, PvdA en GroenLinks, met een motie over 'hamsteruren'. Deze Vlaamse term en praktijk houdt in dat starters een woning of appartement eerst kunnen huren en later als ze bijvoorbeeld een vaste baan hebben kopen. Ze mogen dan maximaal 50 procent van 8 jaar huur inbrengen. Het is een manier waarbij starters dus als het ware met hun huur sparen voor de koopsom van het huis.
In Den Haag wil men een onderzoek naar 'hamsterhuren' en het CDA wil graag dat Zeeland hierbij aansluit om starters te helpen op de woningmarkt. De motie hierover werd aangenomen.
Andere moties waar Statenleden mee kwamen gingen onder meer over wildopvang, de wolf in de provincie, wonen in erfgoed (kerken. e.d.) en speciale werkplekken voor Rijksambtenaren in Zeeland.
Nieuwe kerkenvisie Zeeland
De kerk in Graauw staat al jaren leeg © Omroep Zeeland

Stemmingen

Van de vijftien moties die aan het begin van de dag werden ingediend namen de Statenleden er aan het eind vier aan. Dat was de hierboven genoemde motie over hamsterhuren, een motie die dient ter ondersteuning van het Zeeuwse MKB, een motie die de beschermde status van de wolf inperkt en een motie die pleit voor passende betalingen bij culturele instellingen.
Andere moties werden ingetrokken of verworpen. Over één motie waren evenveel stemmen voor als tegen. Hierover wordt later nog eens gestemd.
De voorstellen waar het in hoofdzaak om ging, de Begroting 2023 en de Najaarsnota 2022, werden beide aangenomen.