Middelburg bouwt tijdelijke woningen voor spoedzoekers en statushouders

Woningcorporatie Woongoed plaatst begin volgend jaar 52 tijdelijke woningen voor spoedzoekers en statushouders in Middelburg. Op die manier wil de gemeente de lange wachttijden voor een huis enigszins te lijf gaan en deze twee groepen mensen sneller tijdelijke huisvesting aan te bieden. Het gaat om units die eerder gebruikt werden voor het asielzoekerscentrum in Goes.
flexwoningen
De woonuntis zijn afkomstig van het voormalige azc in Goes © Gemeente Middelburg
Die units worden geplaatst in de Stromenwijk, tussen de Yildirim Beyazit Moskee en het Leger des Heils. In totaal komen er dus 52 woningen, waarvan er 28 beschikbaar zijn voor statushouders. Dat zijn mensen met een verblijfsvergunning, die nu bijvoorbeeld nog in een azc wonen en daar op korte termijn uitmoeten. De gemeente is wettelijk verplicht om voor hen een huis te zoeken.
De andere 24 woningen zijn voor woningzoekenden die acuut een woning nodig hebben, zogenoemde spoedzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gescheiden ouder met kinderen, jongeren (23+) die nog bij hun ouders wonen terwijl dit problemen oplevert of mensen die buiten hun schuld uit huis zijn gezet.
Extra ondersteuning voor statushouders
De gemeente laat weten dat de statushouders ook begeleid zullen worden, nadat ze hun tijdelijke woning toegewezen hebben gekregen. Dat doet de gemeente in samenwerking met verschillende organisaties. "Dit alles om de integratie in Middelburg te bevorderen." Het gaat om praktische zaken, bijvoorbeeld kennismaking in de buurt, zoeken naar werk, inschrijven bij de gemeente, het aanvragen van een zorgverzekering of hulp bij het leren van Nederlands. Daarnaast kunnen ze ook hulp krijgen bij het inrichten van een huis of huishoudelijke zaken.
Woongoed is eigenaar van de woningen en draagt zorg voor de verhuur en het onderhoud.
De woningen worden verdeeld over vijf woonblokken, in twee lagen. Het gaat om tweekamerwoningen en vierkamerwoningen die op de begane grond en een verdieping daarboven komen. De totale bouwhoogte is maximaal 6,5 meter. De bewoners krijgen een gezamenlijke tuin.
De gemeente laat weten dat het streeft om in januari 2023 te beginnen met de bouw. Eind juni zouden de woningen dan klaar moeten zijn. De woningen kunnen maximaal 15 jaar blijven staan. Of huurders een tijdelijk contract krijgen of voor onbepaalde tijd, is nog niet besloten. In 2038 worden de woningen sowieso verwijderd, een tijdelijk bouwwerk heeft een termijn van maximaal 15 jaar.