Brabant zou wel willen, maar kan niet strenger optreden tegen lozing PFAS in Westerschelde

De provincie Noord-Brabant begrijpt het ongeduld van Zeeland over de aanpak van de PFAS-problematiek in de Westerschelde. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver deelt de zorgen van haar collega Dick van de Velde, maar zegt dat het haar aan juridische middelen ontbreekt. "We kunnen de bedrijven helaas niet opleggen om te stoppen met die lozingen."
Westerschelde bij Bath
Brabantse bedrijven lozen nog steeds PFAS op de Westerschelde. © Ria Overbeeke
In een brief aan de provincie Brabant dringt Zeeland aan op aanscherpen van de vergunningen van chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom en afvalverwerker ATM in Moerdijk. "Wij willen u graag een aantal suggesties hiervoor doen, aangezien wij delen dat volksgezondheid bovenaan moet staan", schrijft Zeeland. Gedeputeerde Van de Velde zei gisteren dat Brabant te terughoudend is en dat die provincie niet moet wachten totdat landelijk de regels worden aangescherpt.

Begrip uit Brabant

De Brabantse gedeputeerde heeft alle begrip voor de brief. Ze onderschrijft ook de noodzaak van actie: "Ik begrijp dat er behoefte is om de problematiek op deze manier transparant te maken. We zijn al enige tijd in goed overleg met elkaar. We delen de zorg om de lozingsproblematiek van PFAS. Ik vind het heel begrijpelijk dat mijn collega Dick van de Velde dit in een brief wil vastleggen en daarin ook een uitnodiging zet om gezamenlijk op te trekken om deze problematiek onder de aandacht te brengen in Den Haag. Het is een zeer constructieve brief, die wij zeer positief ontvangen."

67 kilo PFAS per jaar van twee Brabantse bedrijven

Chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom loost jaarlijks vijftig kilo PFAS in de Westerschelde. Daar komt nog 17 kilo PFAS bij van afvalverwerker ATM in Moerdijk. Via de waterzuivering in Bath stroomt het de Westerschelde in.
Ze ziet de brief niet als een terechtwijzing, dat Brabant niet snel genoeg zou handelen. "Zo vat ik de brief zeker niet op. Het ontbreekt ons aan de juridische mogelijkheden om scherp te kunnen vergunnen en daarop ook te kunnen handhaven. We doen wat we kunnen. Uiteraard zijn we bereid om extra stappen te zetten, zolang dat ook juridisch kan. Aan de andere kant zijn we ook aan het kijken of we met de bedrijven op niet juridische basis afspraken kunnen maken."
Dat het voor de Zeeuwse inwoners lastig te begrijpen is waarom de PFAS-uitstoot niet gewoon gestopt kan worden, begrijpt ze, maar dat is volgens haar niet zo makkelijk als het lijkt. "We werken in Nederland met juridische kaders en daar kunnen wij niet van afwijken. We kunnen ze helaas, en ik onderstreep helaas, niet opleggen om te stoppen met die lozingen."

Alle bedrijven onder vergrootglas

Brabant is op dit moment bezig met een inventarisatie van alle bedrijven - 'een paar honderd die onder ons bevoegd gezag vallen' - om te weten te komen of meer bedrijven dan Sabic en ATM 'zeer zorgwekkende stoffen' lozen. Lemkes: "We hebben nog niet alle bedrijven kunnen toetsen, maar we hebben tot nu toe geen aanleiding om te veronderstellen dat dat bij andere bedrijven het geval is."