Bewoners Edisonpark Vlissingen tegen komst 216 arbeidsmigranten

Bewoners aan het Edisonpark in Vlissingen zijn tegen de komst van 216 arbeidsmigranten op een terrein aan de Energieweg. Het terrein is een van de twee locaties voor arbeidsmigranten, die het gemeenbestuur op het oog heeft.
Huizen aan de Energieweg in Vlissingen
Huizen aan de Energieweg in Vlissingen © Google
"Wij zijn niet tegen arbeidsmigranten. Maar 216 op dit terrein zijn er gewoon te veel. We zouden ook tegen de komst van 216 studenten zijn, zelfs tegen de komst van 216 multimiljonairs." Tonny Hoogesteeger, woordvoerder van een groep bewoners aan het Edisonpark in Vlissingen, sprak donderdagavond de leden van de raadscommissie Ruimte toe.
Ze reageerde op het plannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om aan de Energieweg 216 arbeidsmigranten te huisvesten. Vlissingen heeft twee locaties hiervoor op het oog, naast de Energieweg zou het gaan om 350 arbeidsmigranten in Baskensburg. Een derde plek in Lammerenburg viel af, omdat de projectontwikkelaar het plan niet rond kreeg.

"Niet tegen arbeidsmigranten"

In Baskensburg lieten omwonenden zich nauwelijks horen, wel komt er in overleg met hen een nieuwe toegangsweg naar het toekomstige complex. Anders ligt het voor de Energieweg, tussen het Kanaal door Walcheren en de spoorlijn net ten noorden van de Sloeweg. De bewoners van het nabijgelegen Edisonpark verzetten zich tegen het plan.
Hoogesteeger benadrukt dat de bewoners niet tegen arbeidsmigranten zijn. "De illegale verhuurpraktijken in Vlissingen zijn ook ons een doorn in het oog. Maar het plan past niet in ons wijkje. De gemeente gaat ervan uit dat er gedurende vijftien jaar 216 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Dat is een onevenredige belasting. Volgens de gemeente is het Edisonpark een bedrijventerrein, volgens ons vooral een woonwijk. Er wonen 24 gezinnen met vaak een bedrijf aan huis."

Verkeersveiligheid

Hoogesteeger-Penders wilde ook iets rechtzetten tegenover de raadscommissie: "B&W schrijven aan de raad dat 'een aantal' bewoners van het Edisonpark tegen is. Dat klopt niet, alle bewoners zijn tegen."
De ontwikkelaar nam het eerder niet zo nauw met de wet.
Tonny Hoogesteeger, bewoner Edisonpark
Ze had kritiek op het onderzoek van de gemeente naar de toekomstige verkeersbelasting door de komst van de arbeidsmigranten. "De metingen zijn verricht tijdens de lockdown, toen het aanzienlijk minder druk was. Er zal veel verkeer bijkomen en dat in een wijk waar dertig kinderen wonen."
Volgens haar levert het verkeer nu al onveilige situaties voor fietsers en voetgangers op en is de toegankelijkheid van hulpdiensten niet onderzocht. "Al het verkeer moet straks onder de Sloebrug door, pal langs het kanaal. De weg is daar nu al te smal, laat staan als het verkeer toeneemt."
Volgens B&W van Vlissingen heeft men dit inmiddels aangekaart bij de provincie, de beheerder van de weg langs het kanaal. De provincie zorgt voor een oplossing, aldus de gemeente.

Weinig vertrouwen

De bewoners van het Edisonpark hebben ook weinig vertrouwen in de ontwikkelaar van het plan, Uitzicht BV. "Die nam het eerder niet zo nauw met de wet. Hij liet al illegaal arbeidsmigranten op het terrein wonen", aldus Hoogesteeger. Volgens wethouder Coen Bertijn zijn die door toedoen van de gemeente vertrokken.
Hoogesteeger wees ook nog op de aanwezigheid van tien containerwoningen op het terrein. Die staan er al maanden, terwijl de wethouder volgens haar gezegd heeft dat deze er maar vier weken zouden blijven staan. Daarnaast is er sprake van bodemverontreiniging op de locatie, voegde ze daaraan toe. "Er zitten zware metalen, PAK's, fossiele olie en arseen in de grond. Dat is geen acuut probleem met de huidige bedrijfsactiviteiten. Maar dat wordt uiteraard anders als er woningen worden gebouwd" Ze vreest dat de toekomstige bewoners voor de saneringskosten moeten opdraaien. "Hierdoor is het realiseren van kwalitatief goede woonruimte tegen een scherpe prijs onmogelijk. Terwijl dit het hoofddoel van deze huisvesting is."
Het is de bedoeling dat de voltallige gemeenteraad zich beging volgend jaar over de plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten uitspreekt.
Dit is een bericht van WFM96.