Borssele eerste keus voor nieuwe kerncentrales, maar Maasvlakte maakt ook nog kans

Het kabinet heeft Borssele officieel aangewezen als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. Vorige week was al uitgelekt dat Zeeland was uitgekozen. Het is de bedoeling dat de kerncentrales er in 2035 staan. Maar intussen groeit in Borssele de weerstand tegen de plannen. En ook de Maasvlakte bij Rotterdam maakt nog een kans.
Borssele eerste keus voor nieuwe kerncentrales, maar: 'Nog niet te laat om te protesteren'
In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat aan waarom Borssele de voorkeur heeft. In het Sloegebied is voldoende ruimte voor de komst van nieuwe reactoren en er is veel relevante kennis en nucleaire infrastructuur, is de redenering. Zo kan kernafval van de nieuwe kerncentrales direct worden opgeslagen bij de COVRA, die vlakbij is.

Draagvlak

Het kabinet vindt lokaal draagvlak een belangrijke voorwaarde bij de locatiekeuze. Daarom wordt er gewerkt aan een zogeheten participatieplan om bewoners, organisaties en bedrijven mee te krijgen.
Maar het is de vraag of dat lukt. Volgens Frieda Kas van platform Stroom naar de Toekomst en fel tegenstander van kernenergie groeit de weerstand met de dag. Zij zit in de WhatsApp-groep van Actiegroep Borssele tot de kern en ziet het aantal aanmeldingen snel groeien.

'Groots protest'

Daarnaast komt er volgens Kas in februari een actieweek tegen de kerncentrales. "Dat is heel divers. We willen het protest groots aanpakken. We gaan flyeren en affiches en spandoeken maken. We willen debatten organiseren met de politiek, maar ook met maatschappelijke organisaties zoals Zeeuwind en de Zeeuwse Milieufederatie."
Kerntransport
COVRA waar het kernafval wordt opgeslagen © OZ
Borssele heeft dus de voorkeur van het kabinet, maar het onderzoek naar de bouw van kerncentrales op de Maasvlakte bij Rotterdam gaat ook door. De Maasvlakte geldt als een alternatieve locatie. Eerder was ook sprake van de Eemshaven in Groningen als mogelijk gebied voor een nieuwe kerncentrale, maar die optie is nu definitief afgevallen.

Definitieve keuze in 2024

De voorkeurslocatie is dus bekend, maar het besluit dat er echt twee kerncentrales in Borssele bijkomen moet nog worden genomen. Naar verwachting maakt het kabinet op z'n vroegst pas eind 2024 een definitieve keuze voor een locatie.
De voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van twee zogeheten generatie III+ reactoren. Dit zijn moderne reactoren die in andere landen al in bedrijf zijn genomen. De twee reactoren hebben ieder een vermogen van 1000 tot 1650 megawatt en zouden samen 9 tot 13 procent van de elektriciteitsproductie in 2035 kunnen leveren.

Aanbesteding

Het is nog niet duidelijk wie de reactoren gaat bouwen. De aanbesteding moet nog starten, maar Chinese en Russische leveranciers worden vanwege de veiligheid uitgesloten, werd vandaag verteld op een digitale persbijeenkomst van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het kabinet heeft leveranciers in Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan op het oog.
Er is belangstelling vanuit de markt, maar investeerders willen ook garanties van de overheid. Dit omdat de bouw van een kerncentrale een langdurig en duur proces is, waarbij winst pas kan worden verwacht als de centrale operationeel is.

2035

Volgens voorlopige inzichten kan de bouw van de kerncentrales in Borssele in 2035 zijn afgerond. De bestaande kerncentrale blijft volgens de huidige Kernenergiewet tot 2033 open, maar het kabinet wil dat deze centrale langer in bedrijf blijft.