Politieke partijen willen openheid van zaken over geld opvang Oekraïners

Politieke partijen van links tot rechts willen dat er duidelijkheid komt over hoeveel geld gemeenten overhouden aan de opvang van Oekraïners. Partijen uit verschillende gemeenten gaan schriftelijke vragen stellen. Ze doen dat naar aanleiding van eerdere berichtgeving van Omroep Zeeland waaruit blijkt dat gemeenten het wel weten maar niet willen zeggen.
Kinderen uit Oekraïne worden opgevangen in Sint-Maartensdijk
Kinderen uit Oekraïne die opgevangen worden Sint-Maartensdijk © Omroep Zeeland
In Vlissingen gaat de partij 50PLUS schriftelijke vragen stellen. Volgens fractievoorzitter Kris van Wezel moet er duidelijkheid komen. "Dit is een wake-up call. Het wekt wrevel bij mij op dat er geen antwoord wordt gegeven. Openheid is van belang en ik wil weten wat er precies is binnengekomen."
Zijn partijgenoot in Terneuzen denkt daar dan weer net iets anders over. Johan Hessing, eveneens fractievoorzitter vindt ook dat transparantie belangrijk is maar begrijpt dat zijn gemeente Terneuzen nog geen antwoord geeft. "Wat er binnenkomt en wat eruit gaat, dat is vertrouwelijk. Het geld wat uitgegeven wordt moet uiteindelijk verantwoord worden in de jaarrekening."

'Je weet niet waar dit gaat eindigen'

Fractievoorzitter Roel Boekholt van de VVD in Borsele vraagt zich dan juist weer af of het wel in de jaarrekening van dit jaar zal staan. "Ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Dat kan ik pas als je een financiële afrekening ziet en ik vraag mij af of dat al in de aankomende jaarrekening staat. Dus je weet niet waar dit gaat eindigen."

Politiek verslaggever Heiko Strietman over de geslotenheid van gemeenten

Sinds augustus zijn we al bezig met dit onderwerp. Gemeenten hebben recht op een bedrag van 83 euro (van het Rijk) per opgevangen Oekraïner per dag. We willen weten wat er gebeurt met dat geld en om welk totaalbedrag het tot nu toe gaat per gemeente. Volgens tipgevers zou veel van dat geld overblijven.
Maar Zeeuwse gemeenten wilden er niets over zeggen. Begin oktober kwam het Brabants Dagblad met een publicatie over de gemeente Oss. Deze gemeente zei zes miljoen euro over te houden. Maar nog altijd wilden de Zeeuwse gemeenten geen antwoord geven op de vraag hoeveel de opvang tot nu toe heeft gekost en hoeveel geld ze van het Rijk tot nu toe hebben gekregen.
Daar kwam nog eens bij dat in Zeeland werd beweerd dat slechts vier gemeenten al een voorschot op dat geld van het Rijk hadden gevraagd, terwijl het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat elf van de dertien Zeeuwse gemeenten dat al hebben gedaan.
Dat er geen antwoorden worden gegeven door de Zeeuwse gemeenten vindt ook fractievoorzitter Pieter de Bruijn van D66 in Hulst een probleem. Volgens hem is dat onwenselijk. "De transparantie is ver te zoeken en dat is niet goed. Daar zou de gemeente, en dus ook onze gemeente Hulst gewoon over moeten communiceren."
Honderd kilometer verderop noemt Han van 't Hof het 'een krampachtige houding' van zijn gemeente. Hij is fractievoorzitter van Algemeen Belang Tholen. "In dit soort zaken moet je transparant zijn en ik vind echt dat Tholen (het gemeentebestuur, red.) dat moet gaan doen."

Onwenselijke situatie

Eric Mahieu van PvdA/GroenLinks op Noord-Beveland is het daarmee eens en gaat daarom ook vragen indienen bij zijn gemeentebestuur. "Ik vind dit een onwenselijke situatie. Het blijft gemeenschapsgeld en het is niet meer dan logisch dat je antwoord krijgt op je vragen. Ik vind het wel een interessante constatering die jullie gedaan hebben en ik wil deze vragen ook door gaan stellen. En ik wil vanaf nu hier tussenstandjes over hebben. Dus: houden we over, lopen we achter of voor? Kortom die ga ik stellen."