'Niet iedereen in Zeeland is vóór nieuwe kerncentrales'

Inwoners van de gemeente Borsele reageren uiteenlopend op het nieuws dat het kabinet daar twee nieuwe kerncentrales wil bouwen. Draagvlak onder de bevolking is een noodzakelijke voorwaarde om het project door te laten gaan, maar het kabinet verwacht daar geen problemen. Toch reageren sommige inwoners verbaasd: "Ik heb nog nooit een enquête in mijn brievenbus gekregen."
Borssele reageert uiteenlopend op de plannen voor de kerncentrales
Het is nog niet echt het gesprek van de dag in Borssele, zegt een man op straat in het dorp. "Het moet nog een beetje warm worden, net als die kerncentrale", gniffelt hij. Zelf heeft hij geen bezwaar tegen de komst van nieuw centrales. "We moeten ergens onze stroom vandaan halen", zegt hij nuchter. "En of ik het nou zie zitten of niet, dat maakt niet uit. De politiek heeft al beslist, denk ik."

'Hoe meer kerncentrales, hoe beter'

Er zijn ook positievere geluiden te horen. "Het is de beste manier om stroom te krijgen", zegt een inwoner van het dorp. "Hoe meer kerncentrales, hoe beter." Hij werpt een blik op zijn straat. "We hebben hier de kerncentrale vlakbij, maar we hebben er geen last van. Het is nog steeds een gezellig dorpje."
Kerncentrale
Er komen nog twee kerncentrales bij in Borsele. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit conceptstukken. © ANP
Burgemeester Gerben Dijksterhuis vertelt dat er al gesprekken zijn geweest met de inwoners. "De afgelopen weken hebben we sessies gehad met inwoners. Daar halen we uit op dat mensen gemixte gevoelens hebben. De zorg ligt bij het landschap en de leefbaarheid van Borsele." De burgemeester deelt die zorgen. "Enerzijds komt er natuurlijk wel werkgelegenheid bij. Anderzijds: we zijn trots op het landschap. Als we daar hoogspanningsmasten doorheen gaan trekken, vinden we dat niet oké."
Mochten de plannen voor twee extra kerncentrales bij Borssele toch doorgaan, moet er compensatie komen, vindt de burgemeester. "Draagvlak krijgen voor twee nieuwe centrales, is anders dan draagvlak hebben om de huidige open te houden. Er moet iets voor terugkomen, bijvoorbeeld investeringen in onze dorpskernen."

Niet blij met Borssele

Inez Flameling, statenlid namens de PvdA is ook niet heel positief over de plannen van het kabinet. "Wij zijn überhaupt niet voor kernenergie, maar dat Borssele nu is aangewezen, daar zijn wij niet blij mee." Volgens Flameling liggen er zelfs adviezen van een onderzoeksbureau die zeggen dat Borssele juist niet de aangewezen locatie is voor nieuwe kerncentrales.
Daarnaast vreest ze wat de drukte rondom de bouw zal betekenen voor de gemeente en het dorp. "De bouw gaat heel lang duren, tien tot vijftien jaar zijn de prognoses. Dat betekent heel veel bedrijvigheid hier, duizenden arbeidsmigranten die gehuisvest moeten worden, heel veel verkeer, heel veel overlast."

Werkgelegenheid

Een van de dorpelingen sluit zich daarbij aan. "Ik ben er niet bang voor, maar het is even afwachten wat het gaat betekenen voor de drukte en de toegankelijkheid van het dorp", zegt hij. "Het zorgt juist voor heel veel werk voor heel veel mensen", beredeneert een dorpsgenoot. "En dat zorgt ervoor dat het weer beter gaat met de wereld."

Burgerberaad

Hoewel het een langlopend dossier is, zijn er ook burgers die nog geen mening hebben gevormd. Flameling pleit daarom voor het betrekken van de inwoners: "Mensen kunnen alleen een goede afweging maken als ze goed geïnformeerd zijn. Daarom zou het goed zijn als er een burgerberaad zou komen van inwoners van Zeeland, waarbij mensen zich goed kunnen informeren en tot een afgewogen oordeel te komen. Dat is wel de taak van de overheid, om te zorgen dat het goed ingepast wordt en dat er een goede discussie over wordt gevoerd."