Draagvlak vanuit dorpen Borsele voor kerncentrales niet vanzelfsprekend

Ook al leek het dat de komst van twee nieuwe kerncentrales bij Borssele omarmd wordt door inwoners van Zeeland en de gemeente Borsele, blijkt dat draagvlak in de dorpen rondom de kerncentrale helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Sommige inwoners vinden dat er een stap is overgeslagen, en dorpsraden zeggen dat het draagvlak wegvalt wanneer er niet voldoende compensatie komt.
Dorpsraad
Ad Lijmbach van dorpsraad Lewedorp en Ria Boonman van dorpsraad 's-Heerenhoek © Omroep Zeeland
Vanuit Driewegen is een nieuwe groep genaamd 'Borsele tot de kern' begonnen met het uitdelen van flyers waarop de gevolgen van de bouw van de kerncentrales aan bod komen. "Dat stukje hebben we in het hele traject namelijk gemist", zegt Mieke Jansen van de actiegroep. "De gemeente en het Rijk zeggen dat ze draagvlak onder de bevolking erg belangrijk vinden, maar hebben tot nu toe nog niet gemeten of dat draagvlak er wel is."

Bewust maken van de impact

Jansen wijst erop dat de bouw van de centrales jarenlange overlast gaat veroorzaken, omdat er duizenden mensen gaan werken aan de bouw. "Die moeten ergens verblijven, komen met auto's, dat levert overlast op", zegt ze. "En dan heb ik het nog niet eens over de mogelijkheid van koeltorens en de aanleg van nog meer elektriciteitsmasten in ons landschap gehad." Jansen denkt dat wanneer de inwoners bewust gemaakt worden van die omstandigheden, er weleens minder draagvlak zou kunnen zijn. Jansen denkt dat een referendum of een burgerberaad, waarbij grote groepen burgers worden geraadpleegd, nodig is om te kunnen zien hoe de inwoners er over denken.
KC
Kerncentrale in Borssele © Omroep Zeeland
Ondertussen hebben de dorpsraden van 's-Heerenhoek, Borsele, Nieuwdorp en Lewedorp zich verenigd in Cluster Borsele-west. Ria Boonman van de dorpsraad 's-Heerenhoek spreekt namens het cluster wanneer zegt dat er inderdaad een hoop nog duidelijk gemaakt moet worden over wat de impact van twee nieuwe kerncentrales is. Ze ziet een burgerberaad wel zitten. Maar de dorpsraden leggen vooral de focus op het slagen van onderhandelingen voor compensatie.

Geen goede compensatie, geen draagvlak

"Die compensatie is voor ons heel erg doorslaggevend", zegt Boonman, "Zeker ook als het gaat over de bouw en de daarmee verwachte overlast." Maar dat is niet het enige, vinden de dorpsraden: "Nog meer grote masten door het landschap willen we eigenlijk ook niet." Er is wellicht op het ogenblik een groot gedeelte van de inwoners van de gemeente die niet afwijzend staat tegenover de komst van de centrales, maar wanneer de gesprekken over de compensatie niet gaan zoals de dorpsraden dat willen, dan kan dat stukje draagvlak verdwijnen als sneeuw voor de zon.