Strenge Europese waterregels komen snel dichterbij voor Zeeland

Straks hebben we in Zeeland niet alleen een stikstofprobleem, maar ook een waterprobleem. Politieke partijen in Provinciale Staten van Zeeland wilden vrijdagmorgen van PvdA-gedeputeerde Anita Pijpelink weten of we straks wel aan alle Europese regels kunnen voldoen.
Sloot
Ook in Zeeland is de waterkwaliteit van kleine wateren matig tot slecht © Pieter Beenhouwer
In 2027 moet Nederland voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), die stelt dat dan al het water in Europa gezond en schoon moet zijn. Het gaat dan om grondwater en oppervlaktewater in rivieren, kanalen en meren. Alle Europese landen moeten daar in 2027 aan voldoen.

Speciale stoffen in Zeeuwse grond

Maar volgens politieke partijen in Provinciale Staten zou het moeilijk zijn voor Zeeland om straks aan die strenge normen te voldoen. In Zeeland zouden, meer dan in andere gebieden, 'moeilijke' stoffen in de grond zitten, als gevolg van onze ligging aan zee. Ook zou de verzilting van het grondwater een rol kunnen spelen. zegt Geert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland. "We hebben hier in Zeeland een heel uniek landje. Het is allemaal aangeslibte grond, met arseen, borium en kobalt. Dat komt gewoon uit de bodem."
Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland
Volgens gedeputeerde Anita Pijpelink moet Zeeland er niet op rekenen dat Europa voor Zeeland een uitzonderingspositie zal gunnen, als het gaat om schadelijke stoffen in water. "Europa zal eerst aan ons vragen, hebben jullie keihard je best gedaan om je huiswerk goed te doen. We hebben gelukkig nog tijd, maar er moet echt een tandje bij."

Samenwerken met waterschap Scheldestromen

Pijpelink wil intensiever gaan optrekken met het Zeeuwse waterschap Scheldestromen, om de waterkwaliteit in Zeeland aan de strenge Europese regels te laten voldoen. Zelf wil ze als provincie maatregelen nemen zoals méér natuurvriendelijke oevers, die als een natuurlijk filtersysteem werken. "Daar kan Scheldestromen nog kilometers van aanleggen." Ook de landbouw gaat onder de loep. "De boer moet wel gewoon zijn land kunnen blijven bewerken, maar je moet kijken naar de uitspoeling van schadelijke stoffen in het water, of dat bijvoorbeeld minder kan. Aan die discussie ontkomen we niet."
Gedeputeerde Anita Pijpelink